تحقيق مقدمه اي بر Windows 2000 Serverاستفاده ازرابط ويندوز2000

computer,Windows,Windows 2000,Windows 2000 Server,تحقيق كامپيوتر,تحقيق مقدمه اي بر Windows 2000 Serverاستفاده ازرابط ويندوز2000,رابط ويندوز 2000,رشته كامپيوتر,كار تحقيقي كامپيوتر,كامپيوتر و آي تي,ويندوز 2000
دانلود تحقيق مقدمه اي بر Windows 2000 Serverاستفاده ازرابط ويندوز2000

دانلود فایل

مقدمهويندوز 2000 به ميزان زيادي به سمت شبكه گرايش پيداكرده
است،ويژگيهايي را به همراه داردكه درساختارشبكه ،جديدبه شمارمي آيند.اين
حالت ممكن است موجب سردرگمي شود،زيرا ويژگيهاي مزبوراز قابليتهاي اضافه شده
به ويندوز به شمار نمي آيند،بلكه درهسته مركزي اين سيستم عامل قرار گرفته
اند.ويژگيهايي مانند Active Directory ، Microsoft Management
Consoleوساير ويژگيهاي مديريتي درابتدا موجب واهمه افرادمي شوند.درحقيقت
بايدگفت زماني كه براي يادگيري آنها اختصاص خواهيدداد،بسيارزيادمي باشد .Windows
2000 Server نگارش جديد سيستم عامل شبكه اي مايكروسافت وجايگزين ويندوزNT
است در فاز اوليه توليد آن با نام Windows NT Server 5.0 از آن ياد مي شد،
اما درهنگام انتشار به ويندوز 2000 تغييرنام داد تقريبا تمامي جنبه هاي
اين سيستم عامل تغيير يافته است وويژگيهاي قديمي آن مورد بازنگري قرار
گرفته اند تااستفاده ودرك آنها آسانتر گردد ،و هم چنين صدها ويژگي جديد به
آن افزوده شده است .وقتي كه Windows 2000 Server قلب شبكه شماباشد
،ميتوانيد خدماتي راكه هرمؤسسه مدرن به آنهانيازدارد فراهم آوريد :ذخيره
فايل وچاپ،امنيت،دستيابي به اينترنت،پشتسباني از سرويسگيرها،خدمات
ارتباطي،ومجموعه اي از خدمات وپشتيباني هاي كاربردي.آنچه Windows 2000 Server عرضه مي كندبا
انتشارسيستم عامل ويندوز 2000 مايكروسافت گام بزرگي در جهت اين خواسته كه
سرويسگر ويندوز NT استاندارد عمليات كامپيوتري مؤسسات شود،برداشته است
.پروژه ويندوز 2000 يكي از بزرگترين پروژه هاي نرم افزاري بوده است كه تابه
امروز به پايان رسيده است واگرچه تخمين هاي مربوط به ميزان بزرگي آن
متفاوت از يكديگراست ،اما برآورد مي شود كه چيزي در حدود 40 تا 65 ميليون
خط كدبراي آن نوشته شده باشد.بيش از 2000 برنامه نويس برروي اين پروژه
كاركرده اند .براي توليد Windows 2000 Srever مشاركت فني بين حدود 24 شركت
صورت پذيرفته است. ميزان تفاوت بين ويندوز NTنگارش 4.0
وwindows 2000 Server رامي توانيم با تفاوت بين ويندوز 3.1 وويندوز 95
مقايسه بكنيم.بيل گيتس دراين موردگفته است :ويندوز 2000 قابل ملاحظه ترين
ارتقاءدر تاريخ مايكروسافت است. بسياري از اين مشاركت ها
،امكانات جديدي رادر سيستم عامل فراهم آورده است كه از جمله آنها مي توان
به الحاق ذخيره سازي سلسله مراتبي اشاره كردكه باعث مي شود فايل هايي كه
كمتر مورد استفاده قرار ميگيرد به نوار منتقل شوند ودر هنگام لزوم بازيابي
شوند.اين كاربراساس محصول High Groundانجام مي شود.برخي از قابليت ها
باعث بهبود فن آوري شده است كه قبلا در نگارش هايي از سيستم عامل يادر بسته
هاي اختياري آن وجودداشته است ، نظير الحاق عمليات چند جلسه اي مبتني بر
سرويسگر در Windows Terminal Services كه براساس كار مشتركي از مايكروسافت و
Citrixاست. چيزهايي در Windows 2000 Server وجود دارد كه
تقريبا باعث خوشحالي تمامي مديران سيستم مي شود ،ومايكروسافت اميدوار است
كه با استفاده از آنها مشكلات ارتقاء سيستم عامل به اندازه قابل قبولي كاهش
يابد. اگر از مديران ويندوز NTبپرسيدكه بهترين جنبه ويندوز
چيست وبهترين ويژگي كه آنها مي خواهند در نسل بعدي سيستم عامل سرويسگر
ويندوزببيند چه مي باشد ،پاسخ پايداري وقابليت اطمينان خواهد بود.ويژگي
بعدي كه مدنظر خواهد بود سادگي مديريت است،ومواردبعدي در اين ليست ويژگيهاي
متعدد ديگري هستند كه در حين دوره شكل گيري اين سيستم عامل توسط
مايكروسافت براي جلب مشتريان مطرح گشته اند.در حقيقت مايكروسافت تلاش
زيادي را به خرج داده است تااينكه ويندوز 2000پايدارترباشد ، امكان متوقف
گشتن آن در حين انجام عمليات كمتر شود ، وبا بسياركمتربودن مواقعي كه نياز
به راه اندازي مجدد سيستم است، بيشتر قابل پيكربندي باشد. Jim Allchinيكي
از مديران مايكروسافت گفته است كه با وجودي كه در ويندوز NT نگارش 4.0
لازم بود كه در 75 وضعيت مختلف سيستم عامل مجددا راه اندازي گردد ويندوز
2000 تنها داراي 5 وضعيت است كه درآنها بايد چنين اقدامي صورت پذيرد .هر
كسي كه تجربه اي در نصب و پيكر بندي ويندوز NTنگارش 4.0 داشته باشد از اين
تغييرات لذت خواهدبرد.تنها تغيير تنظيمات TCPIP سرويسگر نيازبه راه اندازي
مجدد سيستم عامل دارد.. اگر چه Windows 2000 Sreverكاملا فا
صله بين خودوويندوز 98رااز لحاظ خود پيكربندي براي سخت افزار نمي پوشاند،
اما نسبت به نگارش هاي قبلي اين سيستم عامل با استاندارد هاي اتصال
واجرا(Plug and Play)سازگار تراست.وقتي كه كارت تصوير يا كارت صوتي سيستم
خودرا در ويندوز 2000 سرور تغيير مي دهيدمتعجب نگرديد كه سيستم عامل
پيكربندي جديد را مي شناسد.وليكن از آنجايي كه خاموش كردن سرويسگر كاري
نيست كه به طور معمول انجام دهيد،Windows 2000 Server در قابليت هاي مديريت
برق سهولت چندا ني ايجاد نمي كند، اگر چه مايكروسافت ادعاي پشتيباني
ازAdvanced configuration and power interface ياACPI رادارد.
بهبودهاي ديگري نيزبراي پشتيباني از سخت افزارهادرسيسيتم عامل
ويندوز2000انجام شده است.اگرچه ويندوز NTپشتيباني خارق العاده اي از ديسك
گردان ها مي كرد ، اما گاهي اوقات چاپگررنگي يااسكنرهايي وجودداشتندكه
دركارباسيستم عامل دچارمشكل مي شدند ويندوز2000 Windows Driver Modelيا
WDMرابراي خود انتخاب كرده است كه به توليد كنندگان اجازه مي دهد تنها تايك
راه اندازهم براي ويندوز 98وهم براي ويندوز2000توليدكنند.آن راه
اندازبايدبراي هرسيستم عامل به طور مجزاترجمه گردد، اما اكنون حداقل كدآن
دو يكي است.بنا براين توليد كنندگان وسايل جانبي اكنون دلگرم هستندونگهداري
راه اندازهايي براي Windows 2000 Server راآسان يافته اند.نتيجه اين
سازگاري آن است كه ابزارهاي جانبي بيشتري براي ويندوز 2000 نسبت به
ديگرسيستم هاي سرويسگر قابل دستيابي است.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
تحقيق كامپيوتر كار تحقيقي كامپيوتر كامپيوتر و آي تي computer رشته كامپيوتر ويندوز 2000 تحقيق مقدمه اي بر Windows 2000 Serverاستفاده ازرابط ويندوز2000 رابط ويندوز 2000 Windows 2000 Server Windows 2000 Windows

تحقیق بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان شهر تهران

پایان نامه پیرامون رابطه دینداری و میزان طلاق,پروژه رابطه دینداری و میزان طلاق,تحقیق در مورد رابطه دینداری و میزان طلاق,تحقیق رابطه دینداری و میزان طلاق,تحقیق روانشناسی رابطه د,دانلود تحقیق رابطه دینداری و میزان طلاق,مقاله رابطه دینداری و میزان طلاق تحقیق…

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (msa)

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری,تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری,تحقی,دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری,دانلود پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری,دانلود رایگان پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری پاورپوینت تجزیه و تحلیل…

پاورپوینت برنامه ريزي راهبردي (استراتژيك)

پاورپوینت برنامه ريزي راهبردي (استراتژيك) برنامه ريزي راهبردي رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع برنامه ريزي راهبردي (استراتژيك)،در قالب ppt و در 56 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعریف استراتژیمديريت استراتژيك چيست؟سطوح درگير در برنامه ريزي استراتژيكمزاياي مديريت استراتژيكاجزای مدیریت…

پاورپوینت اصول تامين احتياجات تغذ يه اي در وضعيت هاي اضطراري (بحرانها)

پاورپوینت اصول تامين احتياجات تغذ يه اي در وضعيت هاي اضطراري (بحرانها) تغذیه در بحران رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع اصول تامين احتياجات تغذ يه اي در وضعيت هاي اضطراري (بحرانها)،در قالب ppt و در 48 اسلاید،…

تحقیق حجم نمونه و جامعه آماري

جامعه آماری,حجم نمونه تحقیق حجم نمونه و جامعه آماري رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع حجم نمونه و جامعه آماري،در قالب word و در30 صفحه، قابل ویرایش، شامل:حجم نمونه و جامعة آماري روش شناسي تحقيق تعريف مفاهيم نظريتعريف مفاهيم عملياتياهداف تحقيق و....…

مقررات ملي ساختمان مبحث 18

مقررات ملي ساختمان مبحث 18 دانلود مقررات ملي ساختمان مبحث 18 دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: مقررات ملي ساختمان مبحث 18

تحقیق ITIL چيست؟

ITIL چيست؟,تحقیق ITIL چيست؟,مقاله ITIL چيست؟ تحقیق ITIL چيست؟ رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  ITIL چيست؟،در قالب word و در 38 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:به زبان ساده می توان ITIL را یک استاندارد در حوزه IT…

تحقیق ابونصر فارابي

تحقیق ابونصر فارابي ابونصر فارابي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ابونصر فارابی،در قالب word و در 39 صفحه، قابل ویرایش، شامل:زندگي‌‌نامهارسطوي‌ ثاني‌نظر ابن‌‌خلدون‌ درباره‌ فارابي‌فارابي‌ موسيقيدان‌فارابي؛ تنها و فكورفارابي‌ برتر از كندي‌كتب‌ و رسالات‌ فارابي‌فارابي‌ از نگاه‌…

پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ريزي استراتژيک HCMS

استراتژیک,برنامه ریزی,روند توسعه,مدل پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ريزي استراتژيک HCMS رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  روند توسعه مدل برنامه‌ريزي استراتژيک HCMS،در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:شرايط خاص صنايع و شرکت‌هاي داخليمدل‌هاي نسل اول برنامه‌ريزي…

گلخانه ها

انواع گلخانه ها,کاشت گلخانه ای,گیاهان گلخانه ای دانلود گلخانه ها دانلود فایل فهرست مطالب : مقدمه تعریف گلخانه انواع گلخانه ها انواع بسترهای کاشت محصولات گلخانه ای عملکرد تولیدات گلخانه ای شرایط لازم برای احداث گلخانه تجهیزات و ادوات مورد…

پروژه راه کارهای موفقیت تجاری و هنری

بازاریابی,پایان,پایان نامه رشته مدیریت,تاریخچه فیلم های موفق انیمیشن,تحقیق پیرامون موفقیت تجاری و هنری,تحقیق موفقیت تجاری و هنری,حرکت,دانلود مقاله موفقیت تجاری و هنری,راهکارهای موفقیت تجاری و هنری,شخصیت سازی,صدا,فیلمنامه نویسی دانلود پروژه راه کارهای موفقیت تجاری و هنری دانلود فایل دانلود پروژه…

پاورپوینت آناتومی اسکلتی

پاورپوینت آناتومی اسکلتی آناتومی سیستم اسکلتی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آناتومی اسکلتی،در قالب ppt و در 88 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:ساختمان استخوانمغز استخوانپوشش های استخوانیرشد استخوانجمجمه (Cranium)استخوان پیشانی (Frontal bone)استخوان آهیانه (Parietal bone)استخوان گیجگاهی (Temporal bone)استخوان…

گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات

دانلود گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک,گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک,گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک خودرو,گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک رایگان,گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک ساخت و تولید,گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک سیالات دانلود گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی مهندسی…

شیپ فایل کاربری اراضی استان مازندران

دانلود نقشه کاربری اراضی استان مازندران,شیپ فایل کاربری اراضی استان مازندران,لایه جی آی اس کاربری اراضی استان مازندران,نقشه ی کاربری اراضی استان مازندران دانلود شیپ فایل کاربری اراضی استان مازندران دانلود فایل نقشه ی کاربری اراضی استان مازندران مشخصات سیستم…

تحقیق پيامبر در کلام بزرگان

تحقیق پيامبر در کلام بزرگان پيامبر در کلام بزرگان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  پيامبر در کلام بزرگان،در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش،شامل:پيامبر در کلام امام خميني (ره)پيامبر در کلام آنيه بسانت پيامبر در کلام پير…

دانلود طرح توجیهی توليـد تافي و شكـلات

امکان سنجی توليـد تافي و شكـلات,دانلود طرح توجیهی توليـد تافي و شكـلات,طرح توجیهی پی,طرح توجیهی توليـد تافي و شكـلات,طرح کارآفرینی توليـد تافي و شكـلات,طرح کسب و توليـد تافي و شكـلات,طرح کسب و کار توليـد تافي و شكـلات,کارآفرینی توليـد تافي و…

پروژه بررسی اثر هارمونیک ها بر موتورهای القایی سه فاز

اثر هارمونیک موتور القایی,اثر هارمونیک موتور القایی سه فاز,اثر هارمونیک موتور سه فاز,بررسی اثر هارمونیک ها بر موتورهای القایی سه فاز,موتور القایی,موتور القایی سه فاز,موتور سه فاز,موتورهای القایی دانلود پروژه بررسی اثر هارمونیک ها بر موتورهای القایی سه فاز دانلود…

مطالعات امكان سنجي مقدماتي كولرهاي آبي

امكانسنجي كولرهاي آبي,تولید كولرهاي آبي,دانلود امكانسنجي كولرهاي آبي,دانلود رایگان امكانسنجي كولرهاي آبي,دانلود طرح توجیهی تولید كولرهاي آبي,دانلود طرح تولید كولرهاي آبي,طرح توجیهی تولید كولرهاي آبي,طرح تولید كولرهاي آبي,کولر آبی دانلود مطالعات امكان سنجي مقدماتي كولرهاي آبي دانلود فایل دانلود گزارش…

پلان معماري اتوكد طرح 45

dwg,اتوكد,پلان,پلان اتوكد,پلان معماري,طراحي اتوكد,نقشه هاي اتوكد دانلود پلان معماري اتوكد طرح 45 دانلود فایل پلان معماري اتوكد طرح 45 بهمراه كليه جزئيات كه در نرم افزار اتوكد طراحي شده است   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب…

تحقیق هزينه ذخيزه اطمينان در کالا

تحقیق هزينه ذخيزه اطمينان در کالا هزينه ذخيزه اطمينان در کالا رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق هزينه ذخيزه اطمينان در کالاقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 27 بخشی از متن تحقیق:هزينه ذخيزه اطمينان ( موجودي ، احتياطي…

پاورپوینت آشنایی کامل با فن آوری nfc در تلفن های همراه

nfc در گوشی سامسونگ,از کجا بفهمیم گوشی nfc دارد,چگونه از nfc استفاده کنیم,چه گوشی هایی nfc دارند,چیپ nfc,خرید تراشه nfc,گوشی های سامسونگ nfc دار,مزایای NFC,نصب nfc روی گوشی,نقاط ضعفNFC پاورپوینت آشنایی کامل با فن آوری nfc در تلفن های همراه…

تحقیق نمای ساختمان و انواع آن

تحقیق نمای ساختمان و انواع آن تحقیق نمای ساختمان و انواع آن رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع نمای ساختمان و انواع آن،در قالب word و در 81 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهپدیدارشناسی نمای ساختمان‌های مسکونینما به عنوان محافظنما…

پاورپوینت بودجه های انعطاف پذیر، انحرافات و کنترل مدیریت (همراه با مثال های تشریحی)

پاورپوینت بودجه های انعطاف پذیر، انحرافات و کنترل مدیریت (همراه با مثال های تشریحی) بودجه جامع رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بودجه های انعطاف پذیر، انحرافات و کنترل مدیریت (همراه با مثال های تشریحی)، در قالب pptx…

نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان مانه و سملقان

استان خراسان شمالی,لایه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان مانه و سملقان,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان مانه و سملقان,نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان مانه و سملقان دانلود نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان مانه و…

تحقیق بررسی جامعه و مدرسه

پایان نامه پیرامون جامعه و مدرسه,پروژه جامعه و مدرسه,تحقیق جامعه و مدرسه,تحقیق در مورد جامعه و مدرسه,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی جامعه و مدرسه,دانلود تحقیق جامعه و مدرسه,مقاله جامعه و مدرسه تحقیق بررسی جامعه و مدرسه رفتن به سایت اصلی  بخشی از…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *