تحقیق آب گرم چشمه ترش قزوين

آب گرم ترش قزوين,پایان نامه آب گرم ت,پروژه آب گرم ترش قزوين,پروژه در مورد آب گرم ترش قزوين,تحقیق در مورد آب گرم ترش قزوين,دانلود تحقیق آب گرم ترش قزوين,دانلود رایگان تحقیق آب گرم ترش قزوين,مقاله آب گرم ترش قزوين,مقاله در مورد آب گرم ترش قزوين
تحقیق آب گرم چشمه ترش قزوين

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:منطقه آب ترش در بين راه قزوين به لوشان و در 60 كيلومتري باخترشهرستان
قزوين و در زون ساختاري البرز غربي قرار دارد. بيشترين بيرون زدگي اين
ناحيه از سنگ‌هاي آتشفشاني و آذرآواری های وابسته متعلق به سنوزئيك پيشين
(ائوسن – اليگوسن) تشكيل شده و رسوبات آبرفتي پليوكوارترنردر دره‌هاي بين
ارتفاعات و نيز دشت كوهين مشاهده مي‌گردند اگرچه آنلز و همكاران (1975) در
چهارگوش قزوين – رشت، توالي فوران‌هاي آتشفشاني را به 3 مرحلة توف‌هاي
آندزيتي و اسيدي پس از ائوسن، گدازه‌هاي بازيك به سن اليگوسن و گدازه‌هاي
آندزيتي شيشه‌اي به سن اليگوسن تقسيم نموده‌اند ولي در منطقه مورد مطالعه
بيرون زدگي‌هاي فوراني آتشفشاني فاز 3 آنچنان وسيع است كه به صورت پوشش
فازهاي قديمي تر از نظر پنهان نموده است منطقه آتشفشانی آب ترش  با دارا
بودن رخنمونهایی از روانه های تراکی آندزیتی و نهشته های آذرآواری ریزشی به
سن پالئوژن دچاردگرسانی به نسبت شدید گرمابی شده است. وجود شکستگی های
فراوان که گمان می رود ابتدا در ایجاد یک ساختمان فرونشسته کالدرایی نقش
ایفا کرده باشد زمینه خروج ماگما را به سطح زمین فراهم کرده است و سپس چرخش
محلول های گرمابی بعدی را آسان نموده است .نمودارهای ژئوشیمیایی فرایند تفریق از آندزیت بازالتی به سنگهای اسیدی را به خوبی نشان می دهند.همچنین
شواهد کانی شناسی و پتروگرافی نیز این نتایج را تایید می نمایند.
نمودارهای مختلف تعیین سری ماگمایی نشانگر آن است که ماگمای منطقه در زمان
پالئوژن از نوع کالکوآلکالن پتاسیک است که در ارتباط با الگوی کششي می
باشد.با توجه به تکیل گسترده آلونیت بنظر می رسد از کنش و واکنش بین
گازهای ماگمایی سوپرژن و هیپوژن با آبهای گرم ،محلول های اسیدی نظیر H2S و
H2SO4  تولید شده باشند که در اثر واکنش با سنگهای درونگیر و تجزیه و
شستشوی شیمیایی آنها زونهای مختلف سیلیسی ،آلونیتی ، آرژیلیک و آرژیلیک
پیشرفته گسترش یافته است. نظر به وجود افقی گسترده از نهشته های آذر
آواری که در سراسر منطقه وجود دارد و نیز تراوایی و واکنش پذیری نسبتا بالا
در برابر محلول های گرمابی ، واکنش های شیمیایی بهتر توانسته اند در آن
انجام شوند و از اینرو محصولات دگرسانی گسترش بیشتری یافته اند با این حال
به علت نقش مهم شکستگی ها در دگرسانی های گرمابی ، سایر واحد ها (یعنی
روانه های تراکی آندزیتی و داسیتی )  نیز مورد هجوم و نفوذ سیالات قرار
گرفته و دگرسان شده اند.فصل اولکليات  موقعيت جغرافياييمنطقه
مورد مطالعه در 60 كيلومتري شهرستان قزوين و بين طولهاي   شرقي و عرض  
شمالي قرار دارد و در محدوده نقشه‌هاي زمين شناسي 000/ 1:250 قزوين – رشت و
زنجان واقع است و از نظر تقسيم بندي استاني جزو منطقه طارم و بخش طارم
سفلي است. از مهم ترين روستاهاي اين منطقه مي ‌توان به بكندي، اسدي –
اسبوين، چنار سوخته، حسام آباد، آب ترش، نيكويه، زاجكان و كوهين اشاره كرد.
طارم به 2 بخش  طارم عليا، با مركز آب‌بر و طارم سفلي با مركز سيردان تقسيم مي‌شود.  فهرست مطالبفصل اول    موقعيت جغرافيايي    راههاي دسترسي به منطقه    جغرافياي انساني    مورفولوژي (ريخت شناسي)    سابقه معدنكاري    زاج (آلونيت)    سنگ چيني (كائولينيت)    هدف از مطالعه    روش مطالعه    مطالعات پيشين    فصل دوم    مقدمه    جايگاه ساختاري    فعالیت آتشفشانی در پالئوژن    فاز (1)    فاز (2)    فاز (3)    1) مرحله فوران‌هاي زير آبي 2) مرحله فوراني هواي    الف ) مرحله بیرون ریزی با شدت انفجار كم    ب) مرحله فوران انفجاري، با شدت انفجار نسبتا زياد    ج) فاز پلوتونيسم    چينه شناسي منطقه طارم    سنگهاي دگرگونه قبل از ترشياري    سنگهاي رسوبي قبل از ائوسن    سري سنگ‌هاي ائوسن    عضو كردكند kord kand member    عضو آمند:    سري سنگ‌هاي بعد از ائوسن    سنگ‌هاي ولكانيكي و ولكاني كلاسيك توده‌هاي نفوذي    رسوبات تخريبي قرمز رنگ    چينه شناسي الف) تاكستان و طارم سفلي دوران دوم (مزوزوئيكسنوزوئيك كوارترنر ج) جنوب بويين زهرا فصل سوم    زمین ساخت در منطقه طارم    الگوي فرو رانش    الگوي ريفت قاره‌اي    چين‌ها    گسل‌ها و شكستگي‌ها    درزه‌ها    الف) تاكستان و طارم سفلي ب) آبگرم و آوج    چين‌ها فصل چهارم    اقسام كالدرا 1) واحد آذرآواری ريزشي پاييني (O1)    2)واحد گدازه لاتيني   (O2)    3)واحد آذرآواری مياني (O3)    4)واحد گدازه‌هاي آندزيت بازالتي (O4)    5)واحد آذرآواری  جرياني يا ايگنمبريت (O5)    رخساره‌ها و كالدراي منطقه 1) منطقه يوزباشي چاي و معدن سيليس آن    2)واحدهاي O4 , O3 در اطراف منطقه آبترش    3)واحد آذرآواری O5 در اطراف آبترش    1) دگرساني پروپيليتي 2) دگرساني سريسيتي    3) دگرساني آرژيليك 4) دگرساني كوارتز – آلونيت    5) دگرساني سيليسي محيط‌هاي دگرساني اسيد سولفات و تشكيل آلونيت محيط هيدروترمال ماگمايي (هيپوژن) محيط بخار ماگمايي : Magmatic Steam Environment    روابط ميان محيط‌ها    دگرساني گرمابي    بازالت آندزيتي پيروكسن دار     pyroxene olivine andesitic basalt    درشت بلورها: phenocrysts    الف) پلاژيوكلازها (لابرادوريت – بيتونيت) ب) پيروكسن (اوژيت)   زمينه سنگ: groundmass    دگرساني‌ها  نمونه شماره SH-9 بازالت آندزيتي پيروكسن و اوليوين دار دگرسان شده    pyroxene – divine andesitic basalt    دگرساني‌ها    نمونه شماره SH-14    بافت سنگ    نمونه شماره SH-16 : بازالت آندزيتي پيروكسن و اليوين دار با بافت پورفيريتيك    دگرساني‌ها    توضيح عكس‌هاي مقاطع ميكروسكپي   نامگذاري شيميايي سنگهاي مورد مطالعه محيط تكتونيكي   نمودارهاي متمايز كننده براي سنگ‌هاي با تركيب بازالتينمودارهاي متمايز كننده با استفاده از عناصر كميابالف) نمودار  Zr/Y – Zr  براي بازالت‌ها (پيرس و نري 1979)ب) نمودار Ti/Y – Nb/Y (پيرس 1982ج) نمودار    Zr – Nb – Y  (مشد، 1986نمودار La-Y-Nb كابانيس و لكول (1989) این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 289

 

آب گرم ترش قزوين تحقیق در مورد آب گرم ترش قزوين دانلود تحقیق آب گرم ترش قزوين دانلود رایگان تحقیق آب گرم ترش قزوين پروژه آب گرم ترش قزوين مقاله آب گرم ترش قزوين مقاله در مورد آب گرم ترش قزوين پروژه در مورد آب گرم ترش قزوين پایان نامه آب گرم ت

تحقیق دره سیلیکون (Silicon Valley)، امتیازات و تحدیدات

Silicon Valley «امتیازات و تحدیدات»,تحقیق دره سیلیکون,دره سیلیکون,مقاله دره سیلیکون تحقیق دره سیلیکون (Silicon Valley)، امتیازات و تحدیدات رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع دره سیلیکون (Silicon Valley)، امتیازات و تحدیدات،در قالب word و در 50 صفحه، قابل ویرایش،…

پاورپوینت راهنماي ساخت وبلاگ

پاورپوینت,راهنماي,ساخت,وبلاگ پاورپوینت راهنماي ساخت وبلاگ رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع راهنماي ساخت وبلاگ،در قالب ppt و در 46 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تفاوت ديگر: تفاوت بين وبلاگ و سايت وبلاگ چيست؟چگونه يك وبلاگ بسازيم ثبت نام در پرشين بلاگ: نوشتن يادداشت در وبلاگ:افزودن…

گزارش تخصصی جلوگیری از دزدی وسایل دیگران توسط یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب

گزارش تخصصی جلوگیری از دزدی وسایل دیگران توسط یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب جلوگیری از دزدی وسایل دیگران رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود گزارش تخصصی جلوگیری از دزدی وسایل دیگران توسط یکی از دانش آموزان با…

پاورپوینت تئوری های روان شناسی رشد

پاورپوینت روانشناسی رشد,تئوری های روانشناسی رشد,تئوریهای روانشناسی رشد,تحقیق روانشناسی رشد,روانشناسی رشد,روانشناسی رشد کودک,روانشناسی رشد کودک pdf,روانشناسی رشد لورا برک,مقاله روانشناسی رشد,نظریه های روانشناسی رشد پاورپوینت تئوری های روان شناسی رشد رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تئوری های…

چک لیست (فهرست بازبینی) کنترل طراحی تأسیسات برقی ساختمان

تأسیسات برق ساختمان,چک لیست تأسیسات برق,چک لیست طراحی تأسیسات,چک لیست کنترل تأسیسات برق ساختمان,چک لیست کنترل طراحی تأسیسات برق,چک لیست کنترل طراحی تأسیسات برق ساختمان,طراحی تأسیسات برق ساختمان,کنترل طراحی تأسیسات برق ساختمان دانلود چک لیست (فهرست بازبینی) کنترل طراحی تأسیسات…

پاورپوینت آموزش پرورش قارچ های خوراکی براساس آخرین متد انجمن قارچ کاران هلند

آموزش پرورش قارچ های خوراکی,اصول پرورش قارچ های خوراکی,پاورپوینت پرورش قارچ های خوراکی,پرورش قارچ های خوراکی,تحقیق پرورش قارچ های خوراکی,روش پرورش قارچ های خوراکی,کتاب اصول پرورش قارچ های خوراکی,مقاله پرورش قارچ های خوراکی دانلود پاورپوینت آموزش پرورش قارچ های خوراکی…

ازدواج های دانشجویی

ازدواج دانشجويان,ازدواج هاي دانشجويي,دانشجويان,سنت ازدواج,عروسي دانشجويان دانلود ازدواج های دانشجویی دانلود فایل مقدمه مدتی است كه نوعی ازدواج در جوامع دانشگاهی ما به عنوان عالی ترین مكان فرهنگی ، تحقیقاتی و اطلاعاتی رواج پیدا  كرده و بحثی به نام "…

پاورپوینت سبک شناسی معماری ایرانی (سبک خراسانی)

پاورپوینت سبک شناسی معماری ایرانی (سبک خراسانی) سبک شناسی معماری ایرانی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع سبک شناسی معماری ایرانی (سبک خراسانی)،در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهویژگی معماريمهم‌ترین بناهایی که در حال حاضر…

پکیج مجموعه مقالات و جزوات رشته معماری (سری هفتم)

پکیج معماری دکترا,پکیج معماری کارشناسی,پکیج معماری کارشناسی ارشد,دانلود پایان نامه معماری,دانلود پکیج معماری دکترا,دانلود پکیج معماری کارشناسی,دانلود پکیج معماری کارشناسی ارشد,دانلود تحقیق معماری,دانلود مقاله معماری,کیج مقالات معماری دانلود پکیج مجموعه مقالات و جزوات رشته معماری (سری هفتم) دانلود فایل دانلود پکیج مجموعه…

پاورپوینت نگرشی نوین بر تحلیل اطلاعات فنی پتنت ها

اقسام مالكيت فكري,انواع پتنت,انواع مالكيت صنعتي,پاورپوینت پتنت,پایان نامه پتنت,پتنت,پتنت چیست,پتنت در ایران,پتنت شدن اختراع,پتنت های ثبت شده,پتنت یعنی چه,تحقیق پتنت,تحلیل اطلاعات فنی پتنتها,ثبت پتنت,شرايط پتنت شدن يك اختراع,مقاله پتنت پاورپوینت نگرشی نوین بر تحلیل اطلاعات فنی پتنت ها رفتن به…

پاورپوینت كنترل آماری فرآيند (spc)

اموزش spc,انواع نمودارهای کنترل کیفیت,جزوه spc ساپکو,قابلیت فرآیند cpk,كنترل آماري فرآيند(spc),کنترل کیفیت آماری pdf,کنترل کیفیت آماری چیست,نمودار کنترل کیفیت,نمودارهای کنترل کیفیت آماری پاورپوینت كنترل آماری فرآيند (spc) رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت كنترل آماري فرآيند (spc)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:…

تحقیق بررسی کنترل ولتاژ و فرکانس در نیروگاه

بررسی فرکانس در نیروگاه,بررسی کنترل ولتاژ,پایان نامه بررسی کنترل ولتاژ و فرکانس در نیروگاه,تحقیق بررسی فرکانس در نیروگاه,تحقیق بررسی کنترل ولتاژ,تحقیق فرکانس نیروگاه,تحقیق ولتاژ نیروگاه,فرکانس نیروگاه,ولتاژ نیروگاه دانلود تحقیق بررسی کنترل ولتاژ و فرکانس در نیروگاه دانلود فایل دانلود تحقیق با…

پروژه طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری به صورت پویا

پروژه آماده طراحی سایت,پروژه پایانی طراحی سایت,پروژه دانشجویی طراحی سایت,پروژه طراحی سایت,پروژه های طراحی سایت,دانلود دانلود پروژه طراحی سایت با asp net,دانلود دانلود پروژه طراحی سایت با html,دانلود دانلود پروژه طراحی سایت با php دانلود پروژه طراحی و پیاده سازی…

تحقیق ایمان بر خدا

تحقیق ایمان بر خدا ایمان بر خدا رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق ایمان بر خداقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 32بخشی از متن تحقیق:مقدمهدر خلوت سحر پروانه به روي شمع نشست و از روي شفقت به او…

پاورپوینت بررسی مدولاسیون های دیجیتال

ارزیابی سیستم PCM,انواع شیوه های مدولاس,پاورپوینت بررسی مدولاسیون های دیجیتال,ساختاریک سیستم نمونه فرستنده PCM,سیستم باند پایه صوتی دیجیتال PCM,عوامل تاثیرگذار بر پهنای باند سیستم PCM,کوانتیزاسیون,نمونه ائی از کاربرد یک سیستم PCM پاورپوینت بررسی مدولاسیون های دیجیتال رفتن به سایت اصلی…

پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی با موضوع تجزیه، طراحی و طبقه بندی مشاغل

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی,خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی,خلاصه نکات کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی,دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی,کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی,نکات کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی…

تحقیق عدالت در انديشه ديني

تحقیق عدالت در انديشه ديني تحقیق عدالت در انديشه ديني رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع عدالت در انديشه ديني،در قالب word و در 30 صفحه، قابل ویرایش، شامل:امام خميني و مباحث مفهومي در حوزه عدالت اجتماعيريشه عدالت اجتماعي…

گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان بهزیستی

دانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تولیدی,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان بهزیستی,گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان,گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان بهزیستی گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان بهزیستی رفتن به سایت اصلی تشريح كلي از نحوة كار، وظايف و…

نمونه سوال هندسه یک کلاسهای دوم تجربی و ریاضی

نمونه سوال هندسه یک کلاسهای دوم تجربی و ریاضی نمونه سوال هندسه پیش دانشگاهی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:نمونه سوال هندسه یک  کلاسهای دوم تجربی و ریاضیقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 21 بخشی از متن تحقیق:دانلود…

تحقیق انرژی خورشیدی

استفاده از انرژی خورشیدی,انرژی خورشیدی,انرژی خورشیدی pdf,انرژی خورشیدی چیست,انرژی خورشیدی در ایران,انرژی خورشیدی در ساختمان,انرژی خورشیدی کاربرد,انرژی خورشیدی مقاله,تحقیق انرژی خورشیدی,تحقیقدر مورد انرژی خورشیدی دانلود تحقیق انرژی خورشیدی دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد انرژی خورشیدی،در قالب word و در 23 صفحه،…

تحقیق تفاوت بين بهشت و جهنم از نظر اسلام

تحقیق تفاوت بين بهشت و جهنم از نظر اسلام تفاوت بين بهشت و جهنم از نظر اسلام رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تفاوت بين بهشت و جهنم از نظر اسلامقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 4بخشی از…

نگرشي به برج پيزا ( همراه با شكل )

اسفنج,انحراف برج,برج,برج پيزا,برج ناقوس,جزئيات برج,ژله,ساخت برج,ساختار برج,فرو ريختگي,قطر پي,مصالح,مواد انسجام يافته,واژگوني برج,وضعيت انحراف دانلود نگرشي به برج پيزا ( همراه با شكل ) دانلود فایل مقدمهبرجي را فرض كنيد كه بر روي زميني نهاده شده است كه شامل مواد انسجام…

پاورپوینت آشنایی با کتابخانه دیجیتالی بین المللی کودکان

پاورپوینت آشنایی با کتابخانه دیجیتالی بین المللی کودکان کتابخانه دیجیتالی بین المللی کودکان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با کتابخانه دیجیتالی بین المللی کودکان، در قالب pptx و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمه                                                       آشنایی با…

پاورپوینت ارگونومی، علم متناسب كردن كار با انسان

اختلالات اسكلتي,ارگونومي چيست؟,ارگونومی,ارگونومی در صنعت,ارگونومی در محیط کار,ارگونومی کار با کامپیوتر,اهداف ارگونومي,بیماریهای اسکلتی,تحقیق ارگونومی,چالش ارگونومي,حیطه های ارگونومی,فيزيولوژي كار,مقاله ارگونومی,مهندسي انساني دانلود پاورپوینت ارگونومی، علم متناسب كردن كار با انسان دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع ارگونومی، علم متناسب كردن كار…

تحقیق بنتونيت

تحقیق بنتونيت بنتونيت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  بنتونيت،در قالب word و در 186 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چكيدهمقدمهفصل اول: مصارف بنتونيتهاي موجود در طبيعت1-1- تعريف بنتونيت2-1- مصرف و كاربرد بنتونيت3-1- گل حفاري4-1- گندله سازي 5-1- دانه هاي جاذب6-1 مصارف…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *