تحقیق جوشكاري ليزر

پایان نامه جوشكاري ليزر,پروژه جوشكاري ليزر,پروژه در مورد جوشكاري ليزر,تحقیق آماده در مورد جوشكار,تحقیق در مورد جوشكاري ليزر,جوشكاري ليزر,دانلود تحقیق جوشكاري ليزر,دانلود رایگان تحقیق جوشكاري ليزر,مقاله جوشكاري ليزر,مقاله در مورد جوشكاري ليزر
تحقیق جوشكاري ليزر

رفتن به سایت اصلی

دانلود تحقیق با موضوع جوشكاري ليزر،در قالب word و در 77 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:تاريخچه ليزرليزرها
بر اساس اصل كلي كه در بسامدهاي ميكروموج اختراع گرديده بود و به آن ميزر
(تقويت ميكروموج توسط گسيل تابش القايي) گفته ميشد، كار ميكنند. وقتي طول
موج نوسان به ناحيه بسامدهاي اپتيكي ميرسد، طبيعتاً به آن ليزر (تقويت نور
توسط گسيل تابش القايي) گفته ميشود.اختراع اولين ليزر به سال 1960 توسط
تئودور مايمن بازميگردد و آن يك ليزر ياقوت است كه با لامپ درخش فعال
ميشود. جالب است بدانيم كه امروزه ليزرهاي حالت جامد (نظير ياقوت،
نئوديميوم ياگ) نيز كم و بيش به صورت همان تكنيك قديمي خود كار ميكنند. روش
دميدن محيط فعال از طريق اپتيكي است. البته حضور ليزرهاي نيمرسانا و تابش
انها در ناحيه جذب شديد بلورهاي ليزر، تكنولوژي بسيار جديد امروزي را كه
دمش ليزرهاي حالت جامد توسط ليزرهاي نيمرساناست متحول ساخته است. اين
ليزرها كه با باريكة ليزرهاي نيمرسانا دميده ميشوند، بسيار كوچك و قابل حمل
و كم مصرف و با بازدهي بالايي هستند. حتي در اين خصوص پا فراتر گذاشته شده
است و ليزرهاي پرقدرت كه در حجم كوچك ساخته ميشوند قادر به توليد
باريكههاي پرتوان براي مصارف صنعتي ميباشند.برندگان جايزه نوبل در زمينه ليزردانشمندان
بسيار زيادي در چند دهه گذشته در اهداف مرتبط با فيزيك كه به نحوي با ليزر
سر و كار پيدا ميكند موفق به دريافت جايزه نوبل شدهاند. در اينجا اسامي
چند دانشمند كه مستقيماً در ارتباط با ليزر جوايز نوبل را دريافت كردهاند
را ذكر خواهيم نمود.- چارلز اچ تاونز به خاطر اختراع ميزر آمونياك (1964).- نيكلا جي باسوف، و الكساندر پروكرف براي سهم خود در ميزرها و ليزرها (1964).- دنيس گابور ، براي ارائه تصاوير سه بعدي (هولوگرافي) (1971).- نيكلاس بلومبرگن و آرتورشالو براي سهم آنها در ميزر سه ترازي، اپتيك غيرخطي و اسپكتروسكپي ليزري (1981).- احمد ذويل (كه دانشمند مصري است) براي كاربرد ليزر در شيمي (1999).از
ساير فعاليتهاي اساسي در زمينه ليزر ميتوان از اختراع پرفسور علي جوان،
دانشمند ايراني به خاطر اولين ليزر گازي هليوم نئون و سي.ك.ان پاتل
(دانشمند هندي) براي اختراع ليزر CO2 نام برد.با وجودي كه از اختراع
ليزر بيش از 40 سال (و نزديك به نيم قرن) ميگذرد، ليزرها به صورت ابزارهايي
كاملاً توسعه يافته براي توليد باريكه نور همدوس درآمدهاند. گسترش
كاربردهاي آن بسيار وسيع بوده و در تمام شئون زندگي بشري، از جراحيهاي ظريف
گرفته تا صنعت، مسائل دفاعي و حتي خريد از فروشگاهها قابليت خودرا نشان
دادهاند. بنابراين ميتوان ادعا كرد كه كاربردهاي آن در آينده وسيعتر شده و
جايگاه ليزر و اهميت آندر اجتماع و زندگي انسانها روز به روز ملموستر خواهد
شد. 4) مفاهيم اساسي ليزرليزرها بر اساس برهمكنش تابش و ماده فعال ميشوند. اين برهمكنش شامل گسيل خود به خود، گسيل القايي و جذب ميباشد. گسيل
خود به خود فرض كنيم توانسته باشيم اتمهاي زيادي را به تراز بالاتر اتم و
يا مولكول با تحريك خارجي (كه به آن دمش گفته ميشود) فرستاده باشيم. تعداد
اين اتمها يا مولكولها در واحد حجم در تراز بالاتر را با N2 نمايش ميدهيم.
اين اتم يا مولكول به صورت خود به خود به تراز پايينتر فروميافتد و اگر اين
فروافت توام با گسيل موج الكترومغناطيسي باشد به آن فروافت تابشي يا گسيل
خودبه خود ميگويند. اتم و يا مولكول هرگاه به طريق ديگري مثلاً در برخورد
با گاز در محيط به تراز پايينتر فروافتد و همراه با تابش نباشد به آن
فروافت غيرتابشي ميگويند.گسيل القاييعلاوه بر فروافت به طريق
گسيل خود به خود، اتم و يا مولكول در تراز بالاتر ميتواند در اثر برهمكنش
با يك ميدان تابش خارجي به تراز پايينتر فروافتد در اين صورت دو فوتون به
وجود ميآيد، فوتون القاء شونده و فوتون القاء كننده. هر دو فوتون در يك جهت
گسيل ميشوند و همفاز و با يك قطبش هستند (فاز و قطبش فوتون القاء شونده در
همان فاز و قطبش فوتون القاء كننده است). اين اساس تقويت نوري را فراهم
ميسازد و اساس ليزر مبتني بر همين اصول تقويت نور ميباشد. جذب هنگامي
كه در يك سيستم اتمي كه اتمها در تراز پايينتر (تراز پايه) هستند موج
الكترومغناطيسي اعمال گردد به نحوي كه فركانس موج فرودي درست در همان
فركانس گذار اتمي باشد، در اين صورت به سادگي موج الكترومغناطيسي فرودي بر
اتم يا مولكول، جذب اتم و يا مولكول شده و آن را به تراز بالاتر ارتقاء
ميدهد. به اين فرآيند جذب گفته ميشود. 4-1) جمعيت معكوسدر يك
اتم فرض كنيد، تراز انرژي و جمعيت تراز پايين (N1 و E1) و تراز انرژي و
جمعيت تراز بالاتر (N2 و E2) باشد. در حالت عادي توزيع بولتزمن براي اتم يا
مولكول برقرار است، لذا همواره چون E1 > E2 است، خواهيم داشت N2 >
N1 ، بنابراين اختلاف N2 – Δ N = N1 همواره مثبت است و تابش فرودي جذب اتم
يا مولكول ميشود. اگر شرايطي غيرعادي حاصل آيد به نحوي كه N1 > N2 گردد،
با جذب منفي و يا بهره سر و كار داريم. به اين عمل كه توسط دمش حاصل ميشود
و جمعيت تراز بالاتر بيشتر از تراز پايينتر به وجود ميآيد، ايجاد جمعيت
معكوس ميگويند و هرگز در شرايط ترازمندي گرمايي حاصل نميشود. 4-2) چگونگي ايجاد جمعيت معكوسروشهاي
مختلفي جهت ايجاد جمعيت معكوس وجود دارد كه بسته به محيط فعال از اين
روشها جهت ايجاد جمعيت معكوس استفاده ميكنند به عملي كه انجام ميشود تا
جمعيت معكوس حاصل شود دمش (پمپاژ) گفته ميشود. روشهاي پمپاژ به قرار زير
است. دمش الكتريكي، دمش نوري، دمش شيميايي، دمش گرمايي. 5) انواع ليزرها 5-1) ليزرهاي حالت جامد سه موضوع اساسي براي ايجاد بهره در ليزرهاي حالت جامد عبارتند از : محيط
ميزبان ، يونهاي فعال در داخل محيط ميزبان ، منابع نوري براي دمش مواد
تشكيل دهنده محيط ميزبان محيط ميزبان به دو دسته بلوري و شيشهاي تقسيم
ميشوند. محيط ميزبان ميبايد از نظر اپتيكي، مكانيكي و خواص گرمايي شرايط
عمل كرد ليزري را متحمل شوند. محيطهاي ميزبان بلوري كه پس از اختراع اولين
ليزر ياقوت مورد بررسي و مطالعه و كاربرد قرار گرفتهاند عبارتند از:سافاير، Al2O3 گارانتها، ايتريوم، آلومينيوم گارنت Y3Al5O12 كه با YAG نشان ميدهند.گادولنيوم،
گاليوم گارنت Gd3Ga5O12 كه با GGG نشان ميدهند. گادولنيوم اسكانديوم
آلومينيوم گارنت Gd3Sc2Al3O12 كه با GSAG نشان ميدهند. آلومينيت، ايتريوم
اورتوآلومينيت (Y AlO3)، كه با YAlO يا YAP نشان ميدهند. فسفاتها و
سيليكاتها، كلسيم فلوروفسفات يا Ga5+ (PO4 +)3 F نام معدني فلوراپاتيت
(FAP) سيليكات اكسي پاتيت يا Ga La SOAP تنگستيتها، موليبديتها، واناديتها و
بريليتها فلورايدها، سراميكها، شيشهها، يونهاي فعال :«يونهاي خاكي نادر»نئوديميوم Nd+3 خط Nd:YAG در λ = 1.06 μ mاربيوم Er+3 خط Er:YAG در λ ~ 2.9 μ m هولوميوم Ho+3 خط Ho:YAG در λ ~ 2 μ m تاليوم Tm+3 خط Tm:YAM در λ ~ 2 μ m «يونهاي آكتانايد»ياقوت Cr+3 : Al2O3الكساندريت Cr+3 : BeAl2O4تايتانيوم سافير Ti+3 : Al2O35-1-1 ليزرهاي حالت جامد كوكپذير (قابل تنظيم طول موج)گسيل
ليزري در ليزرهاي حالت جامد كوكپذير وقتي جفتشدگي گسيل القائي و گسيل
كوانتايي ارتعاشي (فونون) در بلور حاصل ميشود اتفاق ميافتد. آنها عبارتند
از :الكساندريت : BeAl2O4 در گسترة 700-800 nmCr : GSGG) Cr:Gd Sc Ga-Garnet در (100-900 nm)Cr:KZn F3 (در 185-865 nm)5-1-2 سيستمهاي دمش نوري در ليزرهاي حالت جامددر گذشته لامپهاي هالوژن-تنگستن براي دمش موج پيوسته Nd:YAG به كار ميرفته است …

 

جوشكاري ليزر تحقیق در مورد جوشكاري ليزر دانلود تحقیق جوشكاري ليزر دانلود رایگان تحقیق جوشكاري ليزر پروژه جوشكاري ليزر مقاله جوشكاري ليزر مقاله در مورد جوشكاري ليزر پروژه در مورد جوشكاري ليزر پایان نامه جوشكاري ليزر تحقیق آماده در مورد جوشكار

پاورپوینت بررسی پرورش شتر

بررسی پرورش شتر,پاورپوینت پرورش شتر,پاورپوینت در مورد پرورش شتر,پرورش شتر,تحقیق پرورش شتر,تحقیق در مورد پرورش شتر,دانلود پاورپوینت بررسی پرورش شتر,دانلود پاورپوینت پرورش شتر,مقاله پرورش شتر,مقاله در مورد پرورش شتر دانلود پاورپوینت بررسی پرورش شتر دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد…

جزوه آموزشی ترسیم انواع برش در قطعات صنعتی

آموزش روش ترسیم برش,ترسیم انواع برش,جزوه آموزشی ترسیم انواع برش,جزوه ترسیم انواع برش,روش ترسیم انواع برش,روش ترسیم برش,روش ترسیم برش پلان,روش ترسیم برش پله,روش ترسیم برش در پلان,روش ترسیم برش ساختمان دانلود جزوه آموزشی ترسیم انواع برش در قطعات صنعتی…

تحقیق سنتز ليگاند

تحقیق سنتز ليگاند سنتز ليگاند رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع سنتز ليگاند،در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:فعاليت و گزينش پذيري كاتاليست‌هاي اكسايش به مقدار خيلي زيادي به ماهيت يگانه بستگي دارد و همينطور…

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی

امکان سنجی بسته بندی مواد غذایی,برآورد هزینه بسته بندی مواد غذایی,دانلود طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی,طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی,طرح کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی,طرح کسب و کار بسته بندی مواد غذایی,کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی دانلود طرح…

پاورپوینت بتن گوگردی

بتن گوگردی,پاورپوینت بتن گوگردی,پاورپوینت در مورد بتن گوگردی,پایان نامه بتن گوگردی,تحقیق بتن گوگردی,تحقیق در مورد بتن گوگردی,دانلود پاورپوینت بتن گوگردی,دانلود تحقیق بتن گوگردی,دانلود مقاله بتن گوگردی,مقاله بتن گوگردی دانلود پاورپوینت بتن گوگردی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع بتن گوگردی،در…

گزارش کارآموزی در اداره امور مالیاتی دارایی

دانلود رایگان گزارش كارآموزي اداره امور مالياتي,دانلود گزارش كارآموزي اداره امور مالياتي رایگان,گزارش كارآموزي اداره امور مالياتي,گزارش كارآموزي اداره امور مالياتي رایگان,گزارش كارآموزي در اداره امور مالياتي,گزارش كارآموزي رایگان اداره امور مالياتي گزارش کارآموزی در اداره امور مالیاتی دارایی رفتن…

عفونت مجاری ادراری

در قالب پاورپوینت و در 27 اسلاید,عفونت مجاری ادراری دانلود عفونت مجاری ادراری دانلود فایل عفونت مجاری ادراری در قالب پاورپوینت و در 27 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: عفونت مجاری ادراری در…

پاورپوینت مخلوط گازها

رابطه دما و حجم گاز در فشار ثابت,رابطه دما و فشار در گازها,رابطه فشار و حجم در گازها,فرمول فشار گازها,قانون عمومی گازها,قانون گیلوساک,محاسبه چگالی مخلوط گازها,محاسبه فشار جزئی گاز پاورپوینت مخلوط گازها رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت مخلوط گازهاقالب…

گزارش کارآموزی شركت تارابگين (بازيافت سرباره حاصل از كوره بلند ذوب آهن اصفهان)

دانلود گزارش کارآموزی بازيافت سرباره,دانلود گزارش کارآموزی ذوب آهن,دانلود گزارش کارآموزی كوره ذوب آهن اصفهان,گزارش کارآموزی بازيافت سرباره,گزارش کارآموزی ذوب آهن,گزارش کارآموزی ذوب آهن اصفهان,گزارش کارآموزی كوره ذوب آهن اصفهان دانلود گزارش کارآموزی شركت تارابگين (بازيافت سرباره حاصل از كوره…

تحقیق آشنایی با استانداردهای ISO

ISO 9000,استاندارد,ايزو (ISO) تحقیق آشنایی با استانداردهای ISO رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  آشنایی با استانداردهای ISO،در قالب WORD و در 115 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:تعاريف و اصطلاحات بمنظور آشنايي هر چه بيشتر با سري استانداردهاي ايزو…

تحقیق زن وفلسفه حجاب

تحقیق زن وفلسفه حجاب فلسفه حجاب رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع زن وفلسفه حجاب،در قالبword و در 37 صفحه، قابل ویرایش.بخشی ازمتن تحقیق:حجاب وپوشش براي بانوان ـ بويژه حجاب برتر ـ وتوجه به تحريم عفاف وحراست آن درزن از…

نقشه ی بخش های شهرستان گنبد کاووس

بخش های شهرستان گنبد کاووس,شیپ فایل بخش های شهرستان گنبد کاووس,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان گنبد کاو,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان گنبد کاووس,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش…

تحقيق نانو سيلور

اكسيد تيتانيوم,تحقيق شيمي,دانلود تحقيق,سيلور,شيمي,كار تحقيقي شيمي,محلول,مقايسه نانو سيلور,مهندسي شيمي,نانو,نانو ذرات نقره,نانو سيلور دانلود تحقيق نانو سيلور دانلود فایل نانو ذرات نقرهاین محلول را میتوان به عنوان داروی خوراکی استفاده کرد که در آن صورت ، محلول باید از ۸۰ %…

پاورپوینت مبلمان شهری، محوطه سازی و تنظیم شرایط محیطی در شهرسازی و معماری شهری

تنظیم شرایط محیطی 2,تنظیم شرایط محیطی در شهرسازی,تنظیم شرایط محیطی در معماری شهری,مبلمان شهری,مبلمان شهری pdf,مبلمان شهری در اروپا,مبلمان شهری مقاله,محوطه سازی,محوطه سازی باغ,محوطه سازی حیاط,محوطه سازی ویلا دانلود پاورپوینت مبلمان شهری، محوطه سازی و تنظیم شرایط محیطی در شهرسازی…

تحقیق حجاب

آرامش رواني حجاب,استحكام پيوند خانوادگي,استواري اجتماع با حجاب,تاريخچه حجاب,تحقیق حجاب,تحقیق حجاب اسلامی,حجاب,حجاب اسلامي در قرآن,حجاب اسلامی,دانلود تحقیق حجاب,علت پيدا شدن حجاب,فلسفه پوشش در اسلام دانلود تحقیق حجاب دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع حجاب، در قالب word و در 18…

پاورپوینت ترمیم در سیستم های توزیع شده

پاورپوینت ترمیم در سیستم های توزیع شده پاورپوینت سیستم های توزیع شده تننباوم رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع ترمیم در سیستم های توزیع شده،در قالب ppt و در 37 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:ترمیم در سیستمهای…

گزارش کار آموزي در شرکت ميسان

گزارش کار آموزي در شرکت ميسان کار آموزي و شرکت ميسان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق کار آموزي در شرکت ميسان،در قالب word قابل ویرایش و در 120 صفحه .توضیحات:  شركت ميسان در تاريخ 16/9/1364 تحت شماره 58306 به…

گزارش کارآموزی در تعمیرگاه مجاز خودرو

خرید گزارش کارآموزی تعمیرگاه مجاز خود,دانلود کارآموزی تعمیرگاه مجاز خودرو,دانلود گزارش کار تعمیرگاه مجاز خودرو,دانلود گزارش کارآموزی تعمیرگاه مجاز خودرو,کارآموزی تعمیرگاه مجاز خودرو,کارورزی تعمیرگاه مجاز خودرو,گزارش کارآموزی تعمیرگاه مجاز خودرو گزارش کارآموزی در تعمیرگاه مجاز خودرو رفتن به سایت اصلی…

پاورپوینت آشنايي با وسايل و تجهيزات تبادل جرم بين دو فاز

پاورپوینت آشنايي با وسايل و تجهيزات تبادل جرم بين دو فاز دسته بندی مبدل های حرارتی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آشنايي با وسايل و تجهيزات تبادل جرم بين دو فاز،در قالب ppt و در 30 اسلاید،…

تحقیق تزريق گاز به چاه هاي كم فشار براي افزايش بهره وري بازیابی نفت

ازدیاد برداشت نفت,بازیابی نفت,بازیابی نفت خام,برداشت نفت,برداشت نفت از میادین مشترک,تحقیق نفت,روش های بازیابی نفت,روشهای ازدیاد برداشت نفت,روشهای ازدیاد برداشت نفت از مخازن نفت و گاز,ضریب برداشت نفت,مقاله ازدیاد برداشت نفت,مقاله نفت دانلود تحقیق تزريق گاز به چاه هاي كم…

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر محمد اعرابی

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر محمد اعرابی کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه دکتر…

پاورپوینت تعیین سهم بخش ها

پاورپوینت تعیین سهم بخش ها تعیین سهم بخش‌ ها رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تعیین سهم بخش ها،در قالب ppt و در 80 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فلسفه تعیین سهم بخشمبانی تعیین سهم بخشمشکلات تعیین سهم بخش هارویکرد…

گزارش کار آزمایش های روان شناسی تجربی

گزارش کار آزمای,گزارش کار آزمایش آستانه اختلافی,گزارش کار آزمایش آستانه دو نقطه ای,گزارش کار آزمایش اثر آگاهی از نتایج بر عملکرد,گزارش کار آزمایش اندازه گیری خطاهای ادراکی,گزارش کار آزمایش اندازه گیری زمان های واکنش,گزارش کار آزمایش حل تعارض ها دانلود…

پلان 3 طبقه 5 واحدي هر واحد 80 متر

پلان 3 طبقه 5 واحدي هر واحد 80 متر دانلود پلان 3 طبقه 5 واحدي هر واحد 80 متر دانلود فایل پلان 3 طبقه 5 واحدي هر واحد 80 متر   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب…

تحقیق تخفیف مجازات

آشنایی با تخفیف مجازات,پاورپوینت تخفیف مجازات,پروژه تخفیف مجازات,تحقیق تخفیف مجازات,تخفیف مجازات,تخفیف مجازات چیست,تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر,تخفیف مجازات در دادگاه تجدید نظر,مفهوم تخفیف مجازات,مقاله تخفیف مجازات دانلود تحقیق تخفیف مجازات دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع تخفیف مجازات،در قالب…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *