تحقیق مفاسد مالي

تحقیق مفاسد مالي
مفاسد مالي

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق مفاسد ماليقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 120بخشی از متن تحقیق:مفاسدمالي
موضوع پول شويي از لحاظ واژه شناسي ، اولين بار پس از رسوايي «واتر گيت»
مطرح شد. ليكن اين پديده اصولا“ همزمان با پيدايش پول و رواج نظام پايه
پولي ، مد نظر متفكران اقتصادي ـ سياسي قرار گرفته است .در حقيقت روند
پول شويي و دليل انجام آن بستگي به شرايط اقتصادي جامعه دارد . معمولا“ در
جوامع ديكتاتوري ، سياستمداراني هستند كه پولهاي كثيف را بدست مي آورند .
بامطالعه تاريخ متوجه مي شويم كه بسياري از سياستمداران هم از اين پديده
دراهداف سودجويانه خود زمينه هاي استفاده هاي نابجا از فعاليتهاي غير رسمي
را داشته اند . اين شرايط در كشورهايي كه اقتصاد متمركز دولتي در آن جريان
دارد، درآمدهاي نا مشروع و غير قانوني نيز از اين طريق بدست مي آيد كه براي
سالم سازي و تطهير آن اقدام به پول شويي مي كنند. براي مثال بعضي از
دولت هاي پيشين كشورهاي كمونيستي مثل رئيس جمهور لهستان 5/1 ميليارد دلار
از طريق نقل و انتقال غير قانوني پول بدست مي آورد و در چين كارخانه موتور
سيكلت سازي يك ميليارد دلار پول شويي داشته است .بررسي نظام اقتصادي
كشورها نشان مي دهد كه هر چه از يك سيستم اقتصادي رقابتي متكي به مالكيت
فردي دور شويم ، شرايط مناسب تري براي چنين اعمالي به وجود مي آيد و اين يك
اصل كلي است .ـ تعريف پول شويي زماني اتفاق مي افتد كه درآمد هاي
كسب شده توجيه قانوني ندارد و براي اينكه از حالت غير قانوني خارج شوند و
مشكل پولهاي معمول را به خود بگيرند، به وسيله پول شويي تطهير مي شوند .
پول شويي به مجموعه عملياتي گفته ميشود كه شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي
براي مشروعيت بخشيدن به درآمدهاي نامشروع آن عمليات انجام مي دهند . انواع
پولهايي كه مي تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه
پولهاي كثيف و يا پولهاي آغشته به خون ، پولهايي سياه و پولهاي خاكستري
تقسيم مي شود .پولهاي خاكستري ، درآمدهاي حاصل از فروش كالا و يا انجام
دادن كارهاي توليدي است، ولي از نظارت دولت پنهان مي ماند و دولت از آنها
بي اطلاع است كه معمولا“ براي فرار از ماليات اين كارها را انجام مي دهند .پولهاي
سياه پولهاي حاصل از قاچاق كالا است ، به طوري كه درآمدهاي حاصل از قاچاق
كالا و شركت در معاملات پر سود دولتي كه خارج از عرف طبيعي در جامعه صورت
مي گيرد، باعث پيداش اين پول مي شود .پولهاي كثيف يا پولهاي آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است . ـ مراحل عمليات پول شويي1ـ ايجاد پول غير قانوني
معمولا“ پول غير قانوني از سوي بنگاههاي غير مشهور و غير رسمي و اشخاصي كه
در رابطه با اين بنگاهها به صورت غير قانوني فعاليت دارند توليد مي شود.
اين بنگاهها معمولا“ از طريق روشهاي غير مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ
كالاهاي ارزشمند و يا خدمات ويژه اي را خارج از رويه معمول و با سقفي بيش
تر از ميزاني كه تعيين شده است دريافت مي كند و معمولا“ با استفاده از
روشهاي برنامه ريزي شده براي فرار از پرداخت ماليات ، پول غير قانوني را
بيشتر رواج مي دهند.در كشورهايي كه توزيع با روش يارانه اي صورت مي
گيرد و يا از مراكز غير قابل حسابرسي حمايت مي شود، فضاي مطلوبي براي رواج
پول غير قانوني فراهم مي شود ورانت خواران حداكثر بهره برداري را از تفاوت
قيمت مصوب و قيمت آزاد به عمل مي آورند . 2ـ سند سازي مالي معمولا“
پول غير قانوني از طريق بنگاهها و واسطه هاي مالي غير مجاز و غير متعهد به
مقررات نظام بانكي و با استفاده از اسناد جعلي وارد شبكه بانكي مي شود
.امكان جلوگيري از اين جريان به خصوص با گسترش فن آوري الكترونيك ، مشكل
است ، ليكن همين فن آوري قادر است كه درآينده اي نزديك به نحو رضايتبخشي ،
طرفهاي اصلي و صاحبان واقعي منابع مالي را به طور دقيق شناسايي كنند.
بديهي است استفاده از هر نوع فن آوري جديد ، در مراحل اوليه با مشكلاتي
مواجه خواهد بود، ليكن به تدريج كه جوامع استفاده از فن آوري الكترونيك را
قانونمند مي كنند، ابهامات در رابطه با فرآيند پول شويي كاسته خواهد شد و
برعكس تفكر برخي بانكداران ، مي توان اميدوار بود كه بتدريج با قبول مقررات
بين المللي در زمينه بانكداري الكترونيك ، اين مشكل نيز نسبت به وضعيت
متداول كاهش يابد . در اين خصوص آنچه بايد مورد تأمل قرار گيرد ،
بازسازي فضايي است كه مؤسسات واسطه مالي مي توانند درآن به صورت قانوني رشد
كنند ، بديهي است در صورت حمايت مستقيم يا غير مستقيم از انحصارهاي بزرگ
دولتي ، به خصوص در زمينه مالي، عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وجوه مالي به
ناچار به بازار سياه كشيده خواهند شد و در نهايت با گسترش نهادهاي مالي
غير متشكل و زير زميني ، فضاي تاريك و غير قابل كنترلي براي پول شويي به
وجود خواهد آمد. هرگز نبايد با بازارهاي غير متشكل پول ـ جز حالتهاي
استثنايي ـ بصورت مستقيم برخورد شود ، بلكه با تشويق و حمايت از واسطه هاي
مالي سالم و با بهره برداري از مشورتهاي اين نهادها مي توان زمينه را براي
از بين بردن پول شويي فراهم كرد. تضعيف پايگاههاي واسطه هاي مالي غير
متشكل ، همزمان با ايجاد فضاي آزاد معاملاتي ، عمليات پول شويي را با
مخاطراتي رو به رو خواهد كرد. در صورتي كه نتوان بين اشخاص و واسطه هاي
مالي شفافيت قابل قبولي برقرار كرد ، نوعي « اختلاط مالي» پديد مي آيد كه
فرآيند پول شويي را تسهيل مي كند.3ـ اختلاط مالي اختلاط مالي ،
پيچيده ترين مرحله از فرآيند پول شويي است ، زيرا در اين مرحله كه معمولا“
مبادلات پولي از طريق نهادهاي واسطه و يا كارگذاران مالي صورت مي گيرد ، به
سهولت سر نخ اصلي مبادله ، يعني عرضه كنندگان پول در ابهام قرار مي گيرند.
پيچيدگي اختلاط مالي زماني كه داد و ستد جنبه بين المللي پيدا مي كند به
مراتب افزايش مي يابد، زيرا در بسياري از كشورها ، مقررات بين المللي در
رابطه با پول شويي به تصويب نرسيده است و يا رعايت نمي شود.از اين رو
كساني كه از طريق پول شويي به مبادلات مواد مخدر و يا قاچاق كالا مي
پردازند در واقع با اختلاط پولهاي آلوده ، مجددا“ با قدرت بيشتري نهادهاي
سالم و واقعي هر كشور را نشانه گرفته اند . گاهي كساني كه به محافل تصميم
گيري نزديك مي شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتي ثروت قابل ملاحظه اي را
بدست مي آورند اين مسئله نيز بايد نوعي «پول شويي ضمني» تلقي شود . در
هر حال ، وقتي از طريق رانت اطلاعاتي ثروتي به وجود مي آيد و با ساير منابع
بانكها و مؤسسات اعتباري مخلوط مي شود ، بلافاصله جناح سيا سي تحت تأثير
خود را تقويت خواهد كرد و در اين حال مبارزه با مسئله پول شويي تا حدود
زيادي دشوار خواهد شد .4ـ تشويق پول شويي فرض مي كنيم كه منابعي از
طريق دزدي و يا خريد و فروش كالاهاي قاچاق و غير مجاز ، تحصيل كرده ، با
سپرده گذاري در شبكه بانكي و با استفاده از خدمات بانكي ، بتواند از طريق
روشهاي قانوني مثل ساير افراد عمليات بانكي در جهتي كه مي خواهد انجام دهد .
تا زماني كه صاحبان غير قانوني پول با فريب مجريان قانون به عمليات خود
مبادرت مي ورزند ، پول شويي يك مسئله ساده است ، (ليكن پس از اينكه صاحبان
غير قانوني پول برخورد قانون و شكل دادن آن به نفع خود دسترسي پيدا كند ـ
مثل برخي كشورهاي آمريكاي لاتين ـ آنگاه با مسئله پول شويي شتابنده مواجه
خواهيم بود .) در هر حال موضوع پول شويي در ابتدا ممكن است موردي و تحت
تأثير عوامل مختلف آسيب شناختي روي دهد . اين مسئله نيز مثل اكثر آسيبهاي
اجتماعي قابل رفع است ، ليكن زماني كه پول شويي به عنوان يك هدف سازمان
يافته سياسي مشروعيت پيدا كند ، در آن صورت آتشي فراگير ، دامن همه جامعه
را شعله ور خواهد ساخت . امروزه اين هجوم سرطان پولي كه بلافاصله موجب
تشكيل تومورهاي مختل كننده اقتصادي مي شود، تحت عنوان پول شويي مطرح شده
است …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مفاسد مالي تحقیق در مورد مفاسد مالي دانلود تحقیق مفاسد مالي دانلود رایگان تحقیق مفاسد مالي پروژه مفاسد مالي مقاله مفاسد مالي تحقیق حسابداری در مورد مفاسد مالي پروژه در مورد مفاسد مالي پایان نامه حسابداری مفاسد مالي تحقیق حسابداری آماده در مو

پاورپوینت تکنولوژی GPS

آشنایی با تکنولوژی gps,پاورپوینت تکنولوژی gps,تحقیق تکنولوژی gps,تحقیق تکنولوژی جی پی اس,تکنولوژی gps,تکنولوژی جی پی اس,تکنولوژی جی پی اس در فوتبال,معرفی تکنولوژی gps,مقاله تکنولوژی gps,مقاله تکنولوژی جی پی اس دانلود پاورپوینت تکنولوژی GPS دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع تکنولوژی…

پاورپوینت خانه بروجردی ها

پاورپوینت خانه بروجردی ها خانه بروجردی ها رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع خانه بروجردی ها،در قالب ppt و در 46 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:موقعیت جغرافیایی وکشوریپوشش گیاهیجهت قرارگیریجایگاه خانه بروجردیها در کاشانتاریخچه خانه بروجردی هاشرح مواردی درباره ی…

پروژه اثر غلظت‌های مختلف اکسین بر روی ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

پروژه اثر غلظت‌های مختلف اکسین بر روی ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ,تحقيق,تحقيق كشاورزي,دانلود تحقيق,زراعت,قلمه زني,كار تحقيقي,كشاورزي و زراعت,نارنج,نارنج سه برگ دانلود پروژه اثر غلظت‌های مختلف اکسین بر روی ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه…

پاورپوینت تصميم گيري با معيارهاي چندگانه ( M C D M )

الگوریتم روش,تصمیم گیری,چندگانه,معیار پاورپوینت تصميم گيري با معيارهاي چندگانه ( M C D M ) رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تصميم گيري با معيارهاي چندگانه ( M C D M )،در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل…

طرح توجیهی تولید خوراك دام

امکان سنجی تولید خوراك دام,برآورد هزینه تولید خوراك دام,دانلود طرح توجیهی تولید خوراك دام,طرح توجیهی پیرامون تولید خوراك دام,طرح توجیهی تولید خوراك دام,طرح کارآفرینی تولید خوراك دام,طرح کسب و کار تولید خوراك دام,کارآفرینی تولید خوراك دام دانلود طرح توجیهی تولید…

تحقیق بررسي بازار سبزيجات خشك

بازار سبزیجات,بازار سبزیجات خشک,بررسي بازار سبزيجات خشك,بررسی بازار سبزیجات,تحقیق بازار سبزیجات,تحقیق بازار سبزیجات خشک,تحقیق بررسي بازار سبزيجات خشك,تحقیق بررسی بازار سبزیجات,مقاله بازار سبزیجات خشک,مقاله بررسی بازار سبزیجات خشک دانلود تحقیق بررسي بازار سبزيجات خشك دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع بررسي…

تحقیق ريشه ضرب المثل هاي ايراني

آش شله قلمکار,ریشه ضرب المثل,کلاه شرعی,نخود سیاه تحقیق ريشه ضرب المثل هاي ايراني رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  ريشه ضرب المثل هاي ايراني،در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه - كلاه شرعي - آش شله…

پاورپوینت کنترل مدرن

کنترل,کنترل مدرن پاورپوینت کنترل مدرن رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع کنترل مدرن،در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:سیلابس درسیمباحث نظری) مدلسازی) تحلیل) تحقق‌پذیری) كنترل‌پذیری / مشاهده پذیری) بررسی پایداریمباحث طراحی) روشهای طراحی فیدبک حالت) طراحی…

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف سید مهدی الوانی دانشگاه

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی,خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی,دانشگاه ,دانلود خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی,دانلود رایگان خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی,دانلود کتاب تصمیم گیری و تعیین…

تحقیق تحليل راهبردي هزينه پارادايم كليدی مديريت هزينه در زنجيره عرضه ايران

تحقیق تحليل راهبردي هزينه پارادايم كليدی مديريت هزينه در زنجيره عرضه ايران تحليل راهبردي هزينه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تحليل راهبردي هزينه پارادايم كليدی مديريت هزينه در زنجيره عرضه ايرانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 40بخشی…

پاورپوینت کتاب مدیریت تطبیقی دكتر سيد مهدي الواني و سيمين سلطاني عربشاهي

دانلود کتاب مدیریت تطبیقی الوانی و عربشاهی,دانلود کتاب مدیریت تطبیقی دكتر سيدمهدي الواني و سيمين سلطاني عربشاهي,کتاب مدیریت تطبیقی,کتاب مدیریت تطبیقی الوانی و عربشاهی,کتاب مدیریت تطبیقی دكتر سيدمهدي الواني و سيمين سلطاني عربشاهي دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت تطبیقی دكتر سيد…

پاورپوینت تحليل مالی و ارزيابی سرمايه ‌گذاری

پاورپوینت تحليل مالی و ارزيابی سرمايه ‌گذاری تحليل مالی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تحليل مالی و ارزيابی سرمايه ‌گذاری، در قالب ppt و در 85 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:اهداف تحليل مالیجنبه‌ های اصلی تحليل مالی و…

تحقیق رابطه بین طلاق و افت تحصیلی دانش آموزان

پاورپوینت افت تحصیلی دانش آموزان,پایان نامه افت تحصیلی دانش آموزان,تحقیق افت تحصیلی دانش آموزان,دلایل افت تحصیلی دانش آموزان,رابطه بین طلاق و افت تحصیلی دانش آموزان,علل افت تحصیلی دانش آموزان,مقاله افت تحصیلی دانش آموزان دانلود تحقیق رابطه بین طلاق و افت…

تحقیق سيستم هاي ساخت و ساز خشك

پانلهای گچی,ساخت و ساز خشک,سيستم ساخت و ساز خشک,سيستم هاي ساخت و ساز خشك,سيستم های ساخت و ساز خشک,سیستمهای ساخت و ساز خشک کناف,صفحات ساختار گچی خشک,صفحات گچی,مزایای استفاده از سیستم ساخت و ساز خشک دانلود تحقیق سيستم هاي ساخت…

پاورپوینت فرهنگ و معماری

ارتباط فرهنگ و معماری,پاورپوینت فرهنگ و معماری,پایان نامه فرهنگ و معماری,تحقیق فرهنگ و معماری,رابطه فرهنگ و معماری,فرهنگ با معماری,فرهنگ و معماری,فرهنگ و معماری pdf,فرهنگ و معماری ایرانی,فرهنگ و معماری بومی,مقاله فرهنگ و معماری دانلود پاورپوینت فرهنگ و معماری دانلود فایل…

پاورپوینت سود هر سهم و عملیات تقسيم سود در شرکت سهامی

پاورپوینت سود هر سهم و عملیات تقسيم سود در شرکت سهامی سود هر سهم و عملیات تقسيم سود در شرکت سهامی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع سود هر سهم و عملیات تقسيم سود در شرکت سهامی،در قالب…

پاورپونت جلسات شورای دبیران و هنرآموزان

صورت جلسه شورای دبیران فروردین ماه,صورتجلسه شورای دبیران آب,صورتجلسه شورای دبیران اردیبهشت ماه,صورتجلسه شورای دبیران اسفند ماه,صورتجلسه شورای دبیران بهمن ماه,صورتجلسه شورای دبیران دبیرستان,صورتجلسه شورای دبیران دی ماه,موضوعات جلسه شورای دبیران پاورپونت جلسات شورای دبیران و هنرآموزان رفتن به سایت…

تحقیق آماری بررسی نمرات ریاضی کلاس هشتم مدرسه

پروژه آماری بررسی نمرات,پروژه پروژه آماری بررسی نمرات,تحقیق در مورد پروژه آماری بررسی نمرات,دانلود تحقیق پروژه آماری بررسی نمرات,دانلود رایگان تحقیق پروژه آماری بررسی نمرات,مقاله پروژه آماری بررسی نمرات,مقاله در مورد پروژه آماری بررسی نمر تحقیق آماری بررسی نمرات ریاضی…

پاورپوینت اخلاق مديريت

اخلاق چیست,اخلاق مديريت چيست,اقتصاد واخلاق مديريتي,پاورپوینت اخلاق مديريت,تجزيه و تحليل مسائل اخلاقي در مديريت,علل تخلفات اداري,قانون و اخلاق مدیریت,ويژگيهای مسائل اخلاقی در هدايت پاورپوینت اخلاق مديريت رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت اخلاق مديريت       قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 21فهرست…

تحقیق ورزش هاي تناسب اندام هوازي براي درمان التهاب مفصل

بررسی تناسب اندام,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون تناسب اندام,پروژه تناسب اندام,تحقیق تربیت بدنی تناسب اندام,تحقیق تناسب اندام,تحقیق در مورد تناسب اندام,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد تناسب اندام,دانلود تحقیق تناسب اندام,مقاله تناسب اندام تحقیق ورزش هاي تناسب اندام هوازي براي…

پاورپوینت پرستاری بیماری های قلب و عروق

پاورپوینت پرستاری بیماری های قلب و عروق پرستاری بیماری های قلب و عروق رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع پرستاری بیماری های قلب و عروق،در قالب ppt و در 159 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:آناتومی و فیزیولوژی قلببررسی و…

جزوه شبکه هاي کامپیوتري رشته مهندسی فناوری اطلاعات

جزوه شبکه هاي کامپیوتري,جزوه شبکه هاي کامپیوتري ارشد,جزوه شبکه هاي کامپیوتري برای کنکور,جزوه شبکه هاي کامپیوتري کنکور,دانلود جزوه شبکه هاي کامپیوتري,دانلود جزوه شبکه هاي کامپیوتري ارشد,دانلود جزوه شبکه هاي کامپیوتري کنکور جزوه شبکه هاي کامپیوتري رشته مهندسی فناوری اطلاعات رفتن…

تحقیق مدیریت بهینه سبد سهام

تحقیق مدیریت بهینه سبد سهام مدیریت بهینه سبد سهام رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مدیریت بهینه سبد سهام،در قالب word و در 69 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتاملی بر مدیریت بهینه سبد سهامخلاصه ای از نظریه mpt نمودار…

گزارش کارآموزی در مرکز کامپیوتر کانون فرهنگی هنری

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر,دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در بانک,دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر شبکه,کارآموزی کامپیوتر,گزارش کارآموزی کامپیوتر,گزارش کارآموزی کامپیوتر سخت افزار,گزارش کارآموزی کامپیوتر شبکه,گزارش کارآموزی کامپیوتر نرم افزار دانلود گزارش کارآموزی در مرکز کامپیوتر کانون فرهنگی هنری دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی…

تحقیق بررسي خواص عنصر رادیواکتیو تريتيم و اندازه گيري ميزان خطرات آن

آب تریتیم,اهمیت اندازه گیری میزان تریتیم,پایان نامه شیمی,تحقیق شیمی,تحقیق شیمی آلی,تریتیم,تریتیم چیست,خواص عنصر رادیواکتیو تريتيم,عنصر تریتیمروش اندازه گیری تریتیوم,کاربرد تریتیم,گاز تریتیم,مقاله شیمی,مواد رادیواكتیو,ميزان خطرات تریتیم دانلود تحقیق بررسي خواص عنصر رادیواکتیو تريتيم و اندازه گيري ميزان خطرات آن دانلود فایل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *