تحقیق گزارشی از تاريخچه تاج محل

پایان نامه تاريخچه تاج محل,پروژه تاريخچه تاج محل,پروژه در مورد تاريخچه تاج محل,تاريخچه تاج محل,تحقیق در مورد تاريخچه تاج محل,دانلود تحقیق تاريخچه تاج محل,دانلود رایگان تحقیق تاريخچه تاج محل,مقاله تاريخچه تاج محل,مقاله در مورد تاريخچه تاج محل
تحقیق گزارشی از تاريخچه تاج محل

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق: در اين
همايش دکتر ناصر تکميل همايون ، استاد تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي و مدير
گروه تاريخ دفتر پژوهش هاي فرهنگي درباره روابط تاريخي ايران و هند سخن
گفت.سپس پروفسور «ابا کخ» از آْلمان درباره تاج محل سخنراني کرد. با اينکه
در ابتدا قرار بود دکتر حسين سلطان زاده رئيس دانشکده معماري قزوين و
سردبير فصلنامه فرهنگ و معماري در اين نشست درباره «باغ مزار هاي ايران»
سخنراني کند اما عملا به دليل طولاني شدن سخنراني«ابا کخ» وي فقط کلياتي از
بحث خود را ارائه و شرح مفصل آن را به حلسه ديگري موکول کرد. استقبال
از اين همايش آن قدر زياد بود که تعداد زيادي از دانشجويان تا آخر همايش
روي زمين نشسته بودند.  دکتر تکميل همايون در ابتداي سخن ، کشورهايي را که
با ايران رابطه فرهنگي دارند به سه قسمت تقسيم کرد و درباره هر يک گفت:يک
سري کشورهايي هستند که تاکنون با آنها هيچ رابطه فرهنگي نداشته ايم و تازه
در آغاز راه هستيم مانند برزيل يا آرژانتين.دسته دوم کشورهايي هستند مثل
تاجيکستان و افغانستان که ما با آنها اشتراکات فرهنگي زيادي داريم و گويي
قرن ها با هم در يک فرهنگ زندگي کرده ايم. دسته سوم کشورهايي هستند که ما
از گذشته با آنها داد و ستد فرهنگي داشته ايم ولي نه مثل تاجيکستان و
افغانستان به ما نزديکند نه مثل برزيل از ما دورند که اين دسته شامل
کشورهايي چون هند و چين مي شود. اين استاد تاريخ درادامه براي تبيين بيشتر نوع رابطه ايران وهند به تاثير گذاري فرهنگ و زبان فارسي
بر هندي ها اشاره کرد و گفت:شما به نام باغ هاي هندي نگاه کنيد. جهان آرا،
نورافروز، فرح بخش، آرامگاه همايون، باغ انگوري، انگوري باغ، چهلستون، هشت
بهشت…….وقتي نام باغ هاي هند اين اسامي باشد آن وقت ببينيد از لحاظ
معماري و باغ سازي چه تاثيراتي از ما گرفته اند. وي با اشاره به لشگرکشي
هاي سلطان محمود غزنوي به هند، اين نوع ايجاد رابطه را «تماس بدي» خواند و
گفت هيچ کس از طريق جنگ نمي تواند چيزي را به ارمغان ببرد اما در کنار اين
برخورد هي نظامي و سياسي، عرفان و تصوف ايران نيز به هند راه پيدا کرد و
هند چون مثل ايران مايه عرفاني داشت توانست عرفان اسلامي را بپذيرد و از آن
تاثير بگيرد. پروفسور« اباکخ»خانم دانشمند آلماني که مدت بيست سال است
درباره باغ هاي هند و مخصوصا تاج محل تحقيق مي کند نفر بعدي بود که
ميکروفون را به دست گرفت. وي در آغاز شرح مفصلي درباره تاج محل داد و گفت:
تاج محل يکي از باارزشترين و زيباترين ساختمان هاي مقبره گون است که
امپراطور شاه جهان پنجمين پادشاه سلسله مغول(تيموريان) به عنوان آرامگاه
براي همسرش ممتاز محل ساخته است.او که به زبان آلماني سخن مي گفت و سخنانش
به فارسي ترجمه ميشد در ادامه به اين نکاه اشاره کرد که در عصر استعمار
افراد زيادي از اين محل ديدن کرده اند و مخصوصا در قرون 18 و 19 اين بنا
خيلي مورد توجه بوده است. بنا به نظر کخ ، تاج محل نه فقط يک مقبره که نماد
و سمبلي از اهميت و قدرت حکومت مغول بوده است. بناي تاج محل از يک
ساختمان سفيد اصلي و دو ساختمان قرمز کوچک تر که در دو طرف بناي اصلي ساخته
شده اند تشکيل شده است. کخ گفت که از حدود بيست سال پيش که مطالعه تاج
محل را آغاز کرده به اين نتيجه رسيده که « براي درک بهتر معماري اين بنا
بايد اين ساختمان را در تماميت خودش ببينم نه قطعه قطعه.» در حالي که هميشه
تاکيد محققان روي ساختمان اصلي که سفيد رنگ است متمرکز مي شده است. قسمت
هاي زيادي از تاج محل اکنون از بين رفته است. آن چه که امروز باقي مانده
يک باغ اصلي است به نام چهار باغ و ساختمان سفيد مقبره که انگار روي يک سکو
قرار گرفته و به رودخانه جامو مشرف است.پروفسور آلماني تاکيد کرد که قرار
گرفتن ابن بنا کنار رودخانه نکته بسيار مثبتي براي آن است چون هم منظره
جالبي دارد و هم اينکه رودخانه به انسان آرامش مي دهد. بنا به نظر کخ
چهار باغي را که اطراف تاج محل قرار گرفته، مي توانيم به چهار سوق هاي
بازار تشبيه کنيم که دو راسته از دو طرف پيش مي آيند واين چهارسوق ها را
قطع مي کنند.وي گفت که ممکن است در گذشته در اين منطقه کاروانسرا يا بازاري
نيز موجود بوده اما هنوز قطعيت اين مسئله براي او کاملا روشن نيست. وي
تاکيد کرد که ابن بنا فقط يک مقبره نيست بلکه مجموعه اي است از بازار،
کاروانسرا، باغ و مقبره که با وجود عملکردهاي متفاوت و مختلف هر يک از اين
بناها، تمامي آنها خيلي خوب طراحي شده اند. کخ که براي درک بهتر
سخنراني اش مجموعه متنوعي از تصاوير و نقشه هاي تاج محل و ساختمان هاي
اطرافش را نشان مي داد به بناهاي دوطرف ساختمان اشاره کرد . اين بناها به نام قلعه سرخ شهرت دارند. وي ضمن نشان دادن تصاويري از جزئيات هر کدام از
بناها ، هارموني، نظم، تناسب و قرينه سازي آنها را ستود. در اين ساختمان
ها سه نوع ستون به اسم ستون «سرو اندام»، ستون «هندسي» و ستون «طبيعي» به
کاررفته است. رنگ هاي به کار رفته در ساختمان اصلي سفيد و رنگ ساختمان
هاي طرفين قرمز است. کخ گفت که استفاده از دو رنگ يکي از خصوصيات معماري
عصر مغول است که بهترين جلوه اش در تاج محل بروز کرده است. وي
بانشان دادن کنده کاري ها، نقوش به کار رفته در« مقبره» ممتاز محل و آيات
قرآني که بر روي مقبره حک شده، اين بنا را ساختماني با تزئينات جالبي در
خور يک مقبره و «خيلي احساس گرايانه» توصيف کرد و آن را ايده اي از قدرت و
زيبايي و نمادي از بهشت خواند. دکتر سلطان زاده، آخرين سخنران اين
همايش در سخنان کوتاه اما موجزي به پيشينه باغ مزار هاي ايراني اشاره کرد و
در ابتدا گفت: در آيين زرتشت، دفن اجساد مکروه بود و زرتشتيان مردگان خود
را دفن نمي کردند. بنابراين زرتشتيان نه تنها مقبره اي براي خود نساختند
بلکه پادشاهان ساساني هر آنچه مقبره بود به غير از آرامگاه کوروش را از بين
بردند.آن هم به اين دليل که گمان مي کردند مقبره مادر حضرت سليمان است. با
اين حال چون در ايران اقوام مختلفي زندگي مي کردند که اجساد خود را دفن مي
کردند آرامگاه هايي هم در يافته هاي باستانشناسي به چشم مي خورد. فردوسي
در بيتي به باغ مزار اشاره مي کند و مي گويد: به باغ اندرون دخمه اي
ساخته/ سرش را به آن اندر انداخته در سفرنامه هاي تاريخي هم اشاره شده که
پيرامون آرامگاه کوروش ، حياط محصوري وجود داشته.از سوي ديگر هرودوت نيز به
باغ هايي اشاره مي کند که به عنوان آرامگاه مورد استفاده قرار مي گرفته
است. با اين تفاصيل اين سوال پيش مي آيد که پيشينه تاريخي اين باغ مزار ها
در ايران به کجا مي رسد؟وي در پاسخ به اين سوال گفت: هخامنشيان بخش
عمده اي از فرهنگ و هنرشان را مديون عيلامي ها بودند و در امور مختلف از
آنها اقتباس مي کردند. از آنجا که در عيلام مقبره و باغ مزار وجود داشته مي
توانيم سنت باغ مزار را به عيلامي ها منتسب کنيم. اين استاد معماري سپس به
دوران پس از اسلام اشاره کرد و گفت با وجود اينکه باغ مزار هاي هندي تحت
تاثير فرهنگ ايراني ساخته شده اند اما اين سوال به جاست که چرا چنين باغ
مزارهايي در ايران وجود ندارد؟ براي اينکه تا سه قرن پس از اسلام ساختن
بنايي بر روي مقبره مکروه شناخته مي شد و از قرن سوم به بعد است که شاهد
مزار هاي يادماني مثل گنبد قاموس يا مقبره سلطان سنجر هستيم. سلطان زاده تاکيد کرد: دوره غزنوي دوره بروز ملي گرايي در ايران است و انعکاس اين ملي گرايي
در معماري هم ديده مي شود، مثل طرح چهار ايوانه که در مساجد و
کاروانسراهاي آن دوره به چشم مي خورد. از دوره ايلخاني اين مزارها اهميت
پيدا مي کنند و از دوره صفويه شاهد ساخته شدن مجموعه مزار هايي هستيم که
داخل يک گورستان هستند. وي درباره تداوم نداشتن باغ مزارها در ايران به
اعتقادات مذهبي اشاره کرد و گفت: در ايران؛ بزرگان، شاهان و خوانين هميشه
تمايل داشته اند کنار مزارهاي مقدس دفن شوند نه در يک باغ مزار بزرگ و شايد
اين مسئله يکي از علت هاي اين انقطاع تاريخي باشد. معرفي اجمالي  ري و
فهرست آثار تاريخي – فرهنگي آن  مطالعه و جمع آوري اطلاعات باستانشناختي
از آثار محدوده ري از گذشته مورد توجه بوده است که به دلايل مختلف ازجمله
نبودن برنامه مدون و جامع براي اين مهم به اجرا در نيامده است . از سال
1312-1315  ه.ش که اولين دوره حفاريهاي علمي باستانشناختي توسط دکتر اريک
اشميت در چشمه علي ري انجام شد تا حدود سالهاي 6-1375 ه.ش که چندين حفاري
دگر توسط باستانشناسان ايراني صورت گرفت هيچگاه انجم يک برنامه گسترده
بررسي و شناسايي از ديدگاه باستانشناختي مورد نظر نبوده است شايد با توجه
به کمبود امکانات مالي و نيروي انساني کارآمد در ادامه حفاريهاي
باستانشناسي ، و نيز کمبود اطلاعات ارتباطي ميان محوطه هاي باستاني يکي از
عوامل باشند که موجب شده اند هيچگاه حفاريهاي باستانشناسي به نتيجه نهايي
نرسيده و اين کار نه تنها در مطالعات باستانشناسي وقفه بوجود آورده بلکه
امانتي را که هزاران سال در دال خاک از نياکان ما به يادگار مانده است را
پس از آزاد شدن از دل خاک بنابودي کشانده است ، و شايد اين گفته اشتباه
(باستانشناسي علم مخرب است) درست باشد بررسيهاي باستانشناسي ادون لطمه زدن
به مدارک بازمانده از گذشتگان مي تواند اطلاعات ارتباطي ميان محوطه هاي دور
از هم را از نظر فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي و نيز مسير حرکت و مهاجرت
اقوام را در يک نگرش در اختيار پژوهشگران قرار دهد ، اطلاعات بدست آمده در
يک برنامه وسيع و شناسايي باستانشناسي مي تواند کمک موثري باشد در انتخاب و
برنامه ريزي صحيح يک حفاري نظام مند بر اين اساس اداره کل ميراث فرهنگي
استان تهران در يک برنامه گسترده شهرستانهاي استان تهران را زير پوشش بررسي
و شناسايي قرار داده است در اين راستا بررسي و شناسايي شهرستان ري در يک
زمانبندي فشرده انجام شد که با توجه به گسترش آثار فقط بخشها و روستاهاي
اين شهرستان مورد بررسي قرار گرفتند و بررسي مرکز شهرستان ري مي بايست در
چاهر چوب يک برنامه گسترده مستقل گنجانيده شود …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 59

 

تاريخچه تاج محل تحقیق در مورد تاريخچه تاج محل دانلود تحقیق تاريخچه تاج محل دانلود رایگان تحقیق تاريخچه تاج محل پروژه تاريخچه تاج محل مقاله تاريخچه تاج محل مقاله در مورد تاريخچه تاج محل پروژه در مورد تاريخچه تاج محل پایان نامه تاريخچه تاج محل

تحقيق تاریخ ایران پیش از اسلام

تاريخ,تاريخ ايران,تاريخ ايران پيش از اسلام,تاريخ پيش از اسلام,تحقيق تاريخ,دانلود تحقيق,كار تحقيقي تاريخ دانلود تحقيق تاریخ ایران پیش از اسلام دانلود فایل اگر بخواهیم تاریخ ایران پیش از اسلام را بررسی ‌‌کنیم باید از مردمانی که در دوران نوسنگی در…

تحقیق تاريخچه تمبر در ایران، اروپا و جهان

اروپا و جهان,پروژه تاريخچه تمبر در ایران,تاريخچه تمبر در ایران,تحقیق در مورد تاريخچه تمبر در ایران,دانلود تحقیق تاريخچه تمبر در ایران,دانلود رایگان تحقیق تاريخچه تمبر در ایران,مقاله تاريخچ تحقیق تاريخچه تمبر در ایران، اروپا و جهان رفتن به سایت اصلی…

پاورپوینت قابلیت های خانواده درتوانبخشی بیماران اسکیزوفرنیا

پاورپوینت قابلیت های خانواده درتوانبخشی بیماران اسکیزوفرنیا قابلیت های خانواده در توانبخشی بیماران اسکیزوفرنیا رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع قابلیت های خانواده درتوانبخشی بیماران،در قالب ppt و در 35 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمهارت ها و مواردی که…

پاورپوینت مزاياي مطالعات اكتشافي

پاورپوینت آماده مزاياي م,پاورپوینت مزاياي مطالعات اكتشافي,تحقیق مزاياي مطالعات اكتشافي,دانلود پاورپوینت در مورد مزاياي مطالعات اكتشافي,دانلود پاورپوینت مزاياي مطالعات اكتشافي,دانلود رایگان پاورپوینت مزاياي مطالعات اكتشافي,مزاياي مطالعات اكتشافي پاورپوینت مزاياي مطالعات اكتشافي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت مزاياي مطالعات اكتشافيقالب…

پاورپوینت اجرای مدل شبکه عصبی مصنوعی در نرم افزار متلب

جزوه آموزشی شبکه عصبی مصنوعی,جزوه شبکه عصبی مصنوعی,شبکه عصبی,شبکه عصبی در متلب,شبکه عصبی عمیق,شبکه عصبی کانولوشن,شبکه عصبی مصنوعی,شبکه عصبی مصنوعی pdf,شبکه عصبی مصنوعی آموزش,شبکه عصبی مصنوعی در متلب دانلود پاورپوینت اجرای مدل شبکه عصبی مصنوعی در نرم افزار متلب دانلود…

نقشه ی بخش های شهرستان کنگان

استان بوشهر,بخش های شهرستان کنگان,شیپ فایل بخش های شهرستان کنگان,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان کنگان,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان کنگان,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان کنگان…

تحقیق آنتن هاي هوشمند

تحقیق آنتن هاي هوشمند تحقیق آنتن هاي هوشمند رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  آنتن هاي هوشمند،در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه نقش آنتن در يك سيستم مخابراتي سيستم آنتن هوشمند اهداف و مزاياي يك سيستم آنتن هوشمند كاربرد…

تحقیق آسيب‎ شناسي سيستم جبران خدمت کارکنان (حقوق و مزايا)، مطالعه موردي يک سازمان دولتي در ايران

Human resource,Productivity,Salary & Premium Service compensation,بهره وري,جبران خدمت,حقوق و مزايا,نيروي انساني تحقیق آسيب‎ شناسي سيستم جبران خدمت کارکنان (حقوق و مزايا)، مطالعه موردي يک سازمان دولتي در ايران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع آسيب‎ شناسي سيستم جبران خدمت…

بسته آموزشی خازن، اتصال خازن ها، انرژی ذخیره شده در خازن (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک یازدهم)

جزوه فیزیک 3 تجربی,جزوه فیزیک 3 ریاضی,جزوه فیزیک پایه 11,جزوه فیزیک پایه یازدهم,جزوه فیزیک سوم تجربی,جزوه فیزیک سوم ریاضی,خازن با دی الکتریک,فیزیک 3 تجربی,فیزیک 3 ریاضی,فیزیک پایه 11,فیزیک پایه یازدهم,فیزیک سوم تجربی,فیزیک سوم ریاضی بسته آموزشی خازن، اتصال خازن ها،…

ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد نشست زمین در اثر حفر تونل مترو به روش NATM

NATM,plaxis,تونل,تونل زنی,حفاری تونل,روش حفاری NATM,قطعه جنوبی قطار شهری اصفهان,قطهر شهری اصفهان,مور کلمب,نرم افزار plaxis,نرم افزار پلکسیس,نشست سطحی دانلود ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد نشست زمین در اثر حفر تونل مترو به روش NATM دانلود فایل دانلود…

پاورپوینت ميزان برق مصرفي 35 خانوار در دو ماه مرداد و شهريور

پاورپوینت ميزان برق مصرفي 35 خانوار در دو ماه مرداد و شهريور ميزان برق مصرفي 35 خانوار در دو ماه مرداد و شهريور رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت ميزان برق مصرفي 35 خانوار در دو ماه مرداد و شهريور، در…

پاورپوینت فقر، مهاجرت و بیسوادی و تاثیر آن ها بر بهداشت جامعه

پاورپوینت فقر، مهاجرت و بیسوادی و تاثیر آن ها بر بهداشت جامعه فقر رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع فقر، مهاجرت و بیسوادی و تاثیر آن ها بر بهداشت جامعه،در قالب ppt و در 12 اسلاید، قابل ویرایش،…

پاورپوینت منابع مالي خارجي، وام ها، اعتبارات و ذخاير بين المللي

اعتبارات بین المللی,تحقیق اعتبارات بین المللی,تحقیق ذخاير بين المللي,تحقیق منابع مالي خارجي,تحقیق وام ها,ذخاير بين المللي,مقاله اعتبارات بین المللی,مقاله ذخاير بين المللي,مقاله منابع مالي خارجي,مقاله وام ها,منابع مالي خارجي,وام ها دانلود پاورپوینت منابع مالي خارجي، وام ها، اعتبارات و ذخاير…

پاورپوینت آشنایی با آسمان خراش های جهان

آسمان خراش های جهان,آشنایی با آسمان خراش های جهان,برج آذربایجان,برج العرب,برج الماس,برج ایفل,برج خلیفه,برج زیفنگ,برج سی ان,برج سیرز,پاورپوینت آشنایی با آسمان خراش های جهان,مرکز تجارت شانگهای پاورپوینت آشنایی با آسمان خراش های جهان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت…

تحقیق كاهش وزن به وسيله قرص هاي لاغري

بررسی كاهش وزن,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون كاهش وزن,پروژه كاهش وزن,تحقیق تربیت بدنی كاهش وزن,تحقیق در مورد كاهش وزن,تحقیق كاهش وزن,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد كاهش وزن,دانلود تحقیق كاهش وزن,مقاله كاهش وزن تحقیق كاهش وزن به وسيله قرص هاي…

نقشه زمین شناسی شهرستان حاجی آباد

شیپ فایل زمین شناسی شهرستان حاجی آباد,شیپ فایل سازندهای زمین شناس,شیپ فایل سازندهای شهرستان حاجی آباد,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان حاجی آباد,نقشه زمین شناسی شهرستان حاجی آباد,نقشه لیتولوژی شهرستان حاجی آباد,نقشه ی سازند های شهرستان حاجی آباد دانلود نقشه زمین شناسی…

پاورپوینت ازدواج و آثار و فواید ازدواج از نگاه اسلام

آثار ازدواج,آثار ازدواج سفید,آثار ازدواج موقت,آثار ازدواج نکردن,آیات مربوط به ازدواج در قرآن,ازدواج در قرآن pdf,ازدواج در نهج البلاغه,تحقیق آثار ازدواج,شرایط ازدواج در قران,فواید,فواید ازدواج,فواید و مضرات ازدواج فامیلی,مقاله آثار ازدواج دانلود پاورپوینت ازدواج و آثار و فواید ازدواج از…

گزارش کارآموزی تابلوهاي برق

گزارش کارآموزی تابلو برق,گزارش کارآموزی تابلو برق رایگان,گزارش کارآموزی تابلو برق صنعتی,گزارش کارآموزی تابلوهاي برق,گزارش کارآموزی تابلوهاي برق صنعتی,گزارش کارآموزی ساخت تابلو برق,گزارش کارآموزی ساخت تابلوهاي برق,گزارش کارآموزی مونتاژ تابلو برق گزارش کارآموزی تابلوهاي برق رفتن به سایت اصلی دانلود…

پاورپوینت الکترونیک صنعتی

پاورپوینت الکترونیک صنعتی الکترونیک صنعتی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع الکترونیک صنعتی،در قالب ppt و در 62 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمه دیودهای نیمه هادی قدرت مدارات دیودی و یک سوکننده ها تریستورها یک سوکننده های کنترل شده کنترل کننده های ولتاژ متناوب روش های…

پاورپوینت نقد شوندگی در بازارهای مالی

پاورپوینت نقدشوندگی,تاثیر نهادهای مالی در نقدشوندگی,تحقیق نقدشوندگی,تحقیق نقدشوندگی در بازارهای مالی,تعریف نقدشوندگی,عرض بازار,عمق بازار,مقاله نقدشوندگی,مقاله نقدشوندگی در بازارهای مالی,نقدشوندگی در بازارهای ثانویه,نقدشوندگی در بازارهای مالی دانلود پاورپوینت نقد شوندگی در بازارهای مالی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع نقدشوندگی در…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دنا (واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد)

استان کهگیلویه و بویراحمد,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دنا,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دنا (واقع در…

پاورپوینت ریخته گری فشاری به زبان انگلیسی

پاورپوینت آماده مهندسی مواد ریخته گری تحت فشا,پاورپوینت ریخته گری فشار,تحقیق ریخته گری فشار,دانلود پاورپوینت در مورد ریخته گری فشار,دانلود پاورپوینت ریخته گری فشار,دانلود تحقیق ریخته گری فشار,دانلود رایگان پاورپوینت ریخته گری فشار,ریخته گری فشار پاورپوینت ریخته گری فشاری به…

پاورپوینت تغذيه نوزاد با شير مادر

پاورپوینت تغذيه نوزاد با شير مادر راهنمای تغذیه با شیر مادر وزارت بهداشت رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع تغذيه نوزاد با شير مادر ،در قالب ppt و در 90 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:ارزش غذايي متناسب…

Inductive proximity switch سنسورهاي القائي

Inductive proximity switch سنسورهاي القائي,دانلود دانلود Inductive proximity switch سنسورهاي القائي دانلود فایل سويچهاي القائي : سويچهاي القائي سنسورهاي بدون تماس هستند كه تنها در مقابل فلزات عكس العمل نشان مي دهند و مي توانند فرمان مستقيم به رله ها…

تحقيق آماده سازي راه

آماده سازي راه,آماده سازي سطوح جاده,آماده سازي سطوح در جاده سازی,تحقيق رشته عمران,تحقیق ترمیم راه,تحقیق راهسازی,جاده سازي,دانلود تحقيق,راهسازي,عمران و راهسازي,عملیات ترمیمی راه,كار تحقيقي عمران دانلود تحقيق آماده سازي راه دانلود فایل - عمليات ترميمي (REMEDIAL- ACTION)پس از اينكه عامل يا…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *