جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی

پروژه جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی,تحقیق در مورد جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی,جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی,دانلود تحقیق جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی,دانلود رایگان تحقیق جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی,مقاله جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی
جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی

رفتن به سایت اصلی

دانلود تحقیق با موضوع جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی ،در قالب word و در 83 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:بخش اول : متالوگرافی وریزساختار چدنها1 – مقدمه:چدن آلیاژ ریختگی آهن-کربن، با برخی عناصراست که درنتیجه ذوب مجدد آهن خام، قراضه ها و برخی افزودنیهای دیگر بدست می آید. عموماً چدن را آلیاژ کربن دار حاوی حداقل .032%کربن می دانند؛ که انجمادآن باانجام استحاله یوتکتیک دردمای 1148درجه سانتیگراداست و سپس استحاله حالت جامد یوتکتوئید (مشابه فولادها) دردمای 727درجه سانتیگراد رخ می دهد. دیاگرام یک شمائی از دیاگرام دوتائی Fe-Fe3C است. درمحدوده مربوط به چدنها، مقدارکربن (67/%6-2/2%)میباشد.بسته به مقدار عناصر آلیاژی چدنها به دو دسته آلیاژی و غیر آلیاژی تقسیم میشوند. جدول 1 ترکیب شیمیائی چدنهای کم آلیاژی و غیر آلیاژی رانشان می دهد.چدنهای آلیاژی، طیف متنوعی ای از عناصر، ازجملهSi,Mnیاافزودنیهای خاص Ni – Cr – Al – Mo – W – Cu – Va – Ti با مقادیر مختلف را در بر میگیرند.گرافیت آزاد جزء اصلی وتعیین کننده در انواع چدنهای صنعتی است.رسوب مستقیم آن ازمذاب،زمانی است که انجماددربازه دمائی بین استحاله پایدار( Tst ) واستحاله نیمه پایدار( Tmst ) رخ می دهد؛که به ترتیب دماهای1154و1148درجه سانتیگراد،(مطابق دیاگرام یک) می باشد.دراین حالت، مقدار فوق تبرید مجاز معادل Δ Tmax=Tst – Tmstاست. اگر فوق تبرید ازاین حد بیشتر شود،(دردماهای کمتراز Tmst )، انجماداولیه وانجمادیوتکتیک هردو درسیستم نیمه پایدارانجام گرفته و لذا سمانتیت یا لدبوریت از مذاب رسوب می کند.گرافیتیزه شدن همچنین در بازه دماهای بحرانی حین استحاله های حالت جامد(ونه درحین انجماد که توضیح دادیم) رخ دهد. استحاله فازی یوتکتوئید Fe3C+α→γ فقط دردمای2±727درجه سانتیگراد رخ می دهد ؛ درحالیکه استحاله فازی G+α→γ دردمای 3±738 درجه سانتیگراد انجام می شود ؛ ولذا در بازه دمائی 727تا 738درجه سانتیگراد ، آستنیت فقط می تواند به مخلوط فریت وگرافیت(بجای سمانتیت)تبدیل شود.آنچه گفتیم مربوط به حالتی است که آلیاژبه صورت خالص آهن-کربن باشد. تحت تاثیر یکسری عوامل مثل سرعت سردشدن وقابلیت جوانه زائی چدن ودرحضور عناصر آلیاژی(تغییر درترکیب شیمیائی)، شرایط اخیر تغییر خواهدکرد.سیلسیم وفسفر بشدت درصد کربن نقطه یوتکتیک رامتاثر می سازندولذا این امر منجر به تعریف مفهوم جدیدی به نام کربن می باشد. چدن با ترکیب شیمیائی معادل%CE =4.3 بطور کامل به صورت یوتکتیک منجمد میشود. اگر%CE >4.3 باشدچدن را هایپر یوتکتیک واگر%CE<4.3 باشد؛ آنراهیپویوتکتیک می نامند.سلولهای یوتکتیک واحدهای اولیه ناشی از جوانه زنی گرافیت هستند. آنها از جوانه های جداگانه ای منجمد می شوند که اساساً گرافیت هستند؛ ولی بجز آن، ناخالصیهای فلزی مانند سولفیدهاواکسیدها ، همانند عیوب وناپیوستگی های ماده هم سبب شروع جوانه زنی سلولهای یوتکتیک می شوند. اندازه این سلولها درچدن وابسته به سرعت جوانه زائی در آن است؛ به طوریکه باافزایش سرعت سردشدن ومقدار فوق تبرید، تعداد سلولهای یوتکتیک زیاد وشکل آنها بصورت کره های شعاعی (Radial Spherical) نزدیک می شود.2 – آماده سازی نمونه چدنی جهت بررسی متالوگرافی:مقدمه : درابتدای این بحث توجه به این نکته رامهم می دانیم که مراحل سنباده زنی وپولیش چدنها، بدلیل آنکه فاز بسیار نرم گرافیت در زمینه نسبتاً سختی نشانده شده ؛ کار نسبتاً دشواری است. همچنین در چدنهای خاکستری زمینه فریتی که نسبتاً نرم هستند؛ حذف خراشهای ناشی از سنباده زنی مشکل است.اگر در حین سنباده زنی خشن اولیه گرافیتها از مکان خود خارج شوند؛ ضمن از دست رفتن اطلاعات راجع به آنها، ممکن است جای خالی آنها را به صورت حفرات باز در ساختار تلقی شود که نتیجه گیری بسیار غلطی است ودر مراحل بعدی، تا آخر قابل جبران نمی باشد.صفحات ضدآب نسبت به سنگ سنباده ها(که معمولاًاز جنسهای کربوراندم مغناطیسی ویاهماتیت هستند ) ترجیح دارند؛چراکه تخریب کمتری را روی سطح ایجاد می کنند. نکته دیگر آنکه ، سعی کنید از کاغدهای کهنه و کار کرده استفاده نکنید.بر عکس گرافیت، در چدنهای سفید، فاز سمانتیت راداریم که نسبت به زمینه سختتراست ودربرابرباربرداری مقاومت میکند.مراحل آماده سازی نمونه چدنی جهت بررسی متالوگرافی،شامل پنج مرحله اصلی: نمونه برداری، مانت سردیاگرم، سنباده زنی، پولیش و اچ کردن است .1-2- نمونه سازی: انتخاب محل مناسب برش مهمترین مرحله است . در بسیاری چدنها ممکن است تفاوت اساسی بین ریزساختار سطح ومغز چدن وجود داشته باشد. ازسوی دیگر ممکن است نمونه متالوگرافی رااز یک شمش ریختگی بسیار بزرگ ویایک نمونه تست استانداردکوچک درآوریم.در یک شمش ریختگی بزرگ، بدلیل پیچیدگیهای هندسی وهمچنین سرعتهای سردشدن متفاوت در جاهای مختلف، ساختار نمونه از جائی به جای دیگر متفاوت خواهدبود.برای برشکاریهای اولیه قطعه خیلی بزرگ حتی از شعله هم استفاده میشود(بدلیل داغ کردن وتغییر ساختار احتمالی توصیه نمی شود)، اما مقطعی که بایستی پرداختکاری ومتالوگرافی شودرا، حتماً بایداز طریق سنگهای بسیارظریف مجهز به مایع خنک کن موجود درآزمایشگاه متالوگرافی برش بزنیم. مسئله اصلی جلوگیری از فوق گرم شدن، به کمک مایعات مناسب (معمولاً آب وضدزنگ)واستفاده از سنگ برشهای نو است .نکته مهم دیگر، انتخاب صحیح چرخ ساینده، سنگ وسرعت برش مناسب است. درتهیه تست بلاکهای استاندارد(مثلاً کشش)، خصوصاً اگر قراراست متالوگرافی شوند؛ دقت شود که درحین تراشکاری زیادداغ نشده وتغییر ساختار ندهند.2- 2- مانت کردن: پس از یک سنباده زنی خشن اولیه( که برای زدودن لبه های تیزوپلیسه ها )است و به دو روش سرد وگرم ، بااستفاده از مواد پلیمری خاص انجام می شود. بسته به سختی و نرمی نمونه و اهمیتی که حفظ لبه های نمونه (Edge Retention)دارد؛ مواد مانت انتخاب می شوند . سهل انگاری در این مرحله سبب از دست رفتن بخشی از گرافیت سطحی میشود. شکلهای 1و2 چدن نشکن با گرافیت کروی درنزدیکی سطح است؛ که هردواز یک نمونه برش خورده اند؛ اما اولی مانت شده ودومی نشده است. واضح است که درنمونه دوم گرافیتها خارج شده و تغییر شکل داده اند …فهرست مطالب :بخش اول : متالوگرافی وریزساختار چدنها1- مقدمه2 – آماده سازی نمونه چدنی جهت بررسی متالوگرافی1 -2- نمونه سازی: انتخاب محل مناسب برش مهمترین مرحله است 2- 2- مانت کردن3-2و4-2 سنباده زنی وپولیش5-2- اچ شیمیائی3 – اچ کردن رنگی انتخابی (Selective Color Etching)4- اشکال مختلف گرافیت در چدنها1-4- گرافیت ورقه ای در چدن خاکستری(Gray Cast Iron)2-4-گرافیت کروی در چدن نشکن(Ductile Iron)چدن چشم گاوی(Bull ‘s Eye Cast Iron)3-4- چدن با گرافیت فشرده(Compacted Graphite Cast Iron)(کرمی شکل)گرافیت تمپر شده در چدن چکشخوار(Malleable)4 -4- چدن چکشخوار(Malleable Iron)5 -4-چدنهای تبریدی ( Chilled Irons)6-4- چدنهای آلیاژی(Alloyed Cast Iron)5 – ریز ساختار فاز زمینه در چدنها6- فاز استدیت (Steadite) درچدنها7- آستمپر در چدنها:بخش دوم: متالوگرافی وریزساختار فولادهای کربنی و کم آلیاژی1- فریت2- سمانتیت3- پرلیت4- بینایت5- مارتنزیت6- آستنیتبخش سوم: متالوگرافی وریزساختار فولادهای ابزار(Tool Steels)مقدمهکنترل ریزساختارپس از آنیلکاربیدها در فولادهای ابزار اثر ترکیب شبمیایی بر ریزساختار فولادهای ابزارریزساختارهای عملیات حرارتی شده فولادهای ابزاراثر دمای آستنیته کردن بر ریزساختار فولادهای ابزاربخش چهارم: متالوگرافی و ریزساختار برخی آلیاژهای آلومینیم

 

جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی تحقیق در مورد جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی دانلود تحقیق جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی دانلود رایگان تحقیق جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی پروژه جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی مقاله جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی

پاورپوینت کتاب روش هاي آماري در روان شناسي و علوم تربيتي دكتر علي دلاور

خلاصه کتاب روش هاي آماري در روان شناسي و علوم تربيتي دكتر علي,دانلود کتاب روش هاي آماري در روان شناسي و علوم تربيتي دكتر علي دلاور,کتاب روش هاي آماري در روان شناسي و علوم تربيتي دكتر علي دلاور دانلود پاورپوینت…

گزارش کارآموزی سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر در یک آموزشگاه کامپیوتر

دانلود گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر,دانلود گزارش کارآموزی سخت افزار کامپیوتر,دانلود گزارش کارآموزی نرم افزار کامپیوتر,گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر,گزارش کارآموزی سخت افزار کامپیوتر,گزارش کارآموزی نرم افزار کامپیوتر گزارش کارآموزی سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر در یک آموزشگاه کامپیوتر…

نقشه کاربری اراضی شهرستان سروآباد

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان سروآباد,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سروآباد,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان سروآباد,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان سروآباد دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان سروآباد دانلود فایل…

پاورپوینت کتاب خواندن و درک مفاهیم 1 دكتر محمدحسن تحريريان

پاورپوینت کتاب خواندن و درک مفاهیم 1 دكتر محمدحسن تحريريان,دانلود کتاب خواندن و درک مفاهیم 1 دكتر محمدحسن تحريريان,کتاب خواندن و درک مفاهیم 1 تحريريان,کتاب خواندن و درک مفاهیم 1 دكتر محمدحسن تحريريان دانلود پاورپوینت کتاب خواندن و درک مفاهیم…

تمرین کششی برای افزایش انعطاف

انعطاف ‌پذیری بدن,تربیت بدنی,تمرین کششی برای افزایش انعطاف,چرخش کمر,دانلود تمرین کشش,دانلود تمرینات کششی,دانلود کشش عضلات,کشش تاندون,کشش عضلات,کشش عضله,کشش کشاله ران,ورزش دانلود تمرین کششی برای افزایش انعطاف دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع تمرین کششی برای افزایش انعطاف، در قالب word…

جزوه دوره آموزش آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار

آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار,آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار با آخرین اصلاحات,آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار موسسه کار و تامین اجتماعی,جزوه آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار,کتاب آیین نامه های حفاظت و بهداشت…

پلان معماري ساختمان مسكوني 300 متري

پلان اتوکد ساختمان,پلان اتوکد ساختمان 300 متری,پلان اتوکد مسکونی,دانلود پلان معماری,دانلود نقشه آماده,دانلود نقشه اتوکد,نقشه اتوکد ساختمان مسکونی دانلود پلان معماري ساختمان مسكوني 300 متري دانلود فایل توضیحات:اين فايل شامل پلان معماري ساختمان مسكوني 300 متري فايل اتوكد مي باشد.مشخصات…

شیپ فایل روستاهای استان اصفهان

دانلود نقشه روستاهای استان اصفهان,شیپ فایل روستاهای استان اصفهان,شیپ فایل مناطق روستایی استان اصفهان,لایه جی آی اس مناطق روستایی استان اصفهان,لایه جی آی اسی روستاهای استان اصفهان,نقشه روستاهای ایران,نقشه نقاط روستایی استان اصفهان,نقشه ی روستاه دانلود شیپ فایل روستاهای استان…

خلاصه کتاب مديريت مالي 2 تالیف دكتر مهدي تقوي انتشارات دانشگاه

جزو مديريت مالي 2,خلاصه کتاب مديريت مالي 2,دانشگاه ,دانلود جزو مديريت مالي 2,دانلود خلاصه کتاب مديريت مالي 2,دانلود رایگان جزو مديريت مالي,دانلود رایگان خلاصه کتاب مديريت مالي 2,دانلود کتاب مديريت مالي 2,رشته حسابداری,مديريت مالي 2 خلاصه کتاب مديريت مالي 2…

تحقیق بررسی حقوق زن و مرد

بررسی تفاوت دیه زن و مرد,بررسی حقوق زن و مرد,پایان نامه بررسی حقوق زن و مرد,تحقیق بررسی حقوق زن و مرد,جایگاه مهریه در اسلام,مالکیت و استقلال مالی زن در اسلام,مقاله بررسی حقوق زن و مرد,وضعیت انتخاب همسر در حقوق ایران…

پاورپوینت اصول ترویج و آموزش كشاورزی

اصول ترویج و آموزش كشاورزی,اصول ترویج و آموزش كشاورزی ppt,اصول ترویج و آموزش كشاورزی نمونه سوالات ,دانلود جزوه اصول ترویج و آموزش كشاورزی,دانلود کتاب اصول ترویج و آموزش كشاورزی,کتاب اصول ترویج و آموزش كشاورزی دانلود پاورپوینت اصول ترویج و آموزش…

گزارش کارآموزی نرم افزار كامپيوتربا موضوع آشنايي با مفاهيم اوليه پست الكترونيك كار با نامه ها

دانلود گزارش کارآموزی نرم افزار كامپيوتر,گزارش کار کارآموزی نرم افزار كامپيوتر,گزارش کارآموزی رشته نرم افزار كامپيوتر,گزارش کارآموزی مهندسی نرم افزار كامپيوتر,گزارش کارآموزی نرم افزار كامپيوتر,گزارش کارآموزی نرم افزار كامپيوتر رایگان گزارش کارآموزی نرم افزار كامپيوتربا موضوع آشنايي با مفاهيم اوليه…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان عجب شیر

استان آذربایجان شرقی,شهرستان عجب شیر,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان عجب شیر دانلود فایل   1. این…

بسته کامل جزوه+ فیلم آموزشی "توان" (فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم)

توان چیست؟,توان در فیزیک,جزوه انرژی پتانسیل,جزوه توان,جزوه رابطه کار و انرژی پتانسیل,جزوه فیزیک 10,جزوه فیزیک دهم,جزوه کار و انرژی پتانسیل,دانلود فیزی,دانلود فیزیک 10,فصل چهارم فیزیک 2,فصل دوم فیزیک 10,فیزیک 10,فیزیک دهم,ویدئوهای توان دانلود بسته کامل جزوه+ فیلم آموزشی "توان" (فصل…

تحقیق پیاده سازی صفحات مدار نوری با استفاده از کانکتور PLC مجهز به اتصال فیزیکی PLC به فیبر...

پیاده سازی صفحات مدار نوری,تحقیق صفحات مدار نوری,دانلود تحقیق صفحات مدار نوری,دانلود مقاله صفحات مدار نوری,ساخت صفحات مدار نوری,صفحات مدار نوری,فیبر,کانکتور plc,کانکتور پی ال سی,کانکتور موج,مدار موج نوری مسطح,مقاله صفحات مدار نوری دانلود تحقیق پیاده سازی صفحات مدار نوری با…

فایل اتوکد ساختمان اداری

پلان ساختمان اداری,پلان ساختمان اداری 2 طبقه,پلان ساختمان اداری کوچک,پلان معماری ساختمان اداری,دانلود فایل اتوکد ساختمان اداری,دانلود نقشه اتوکد ساختمان اداری,فایل اتوکد ساختمان اداری,نقشه اتوکد ساختمان اداری,نقشه ساختمان اداری دانلود فایل اتوکد ساختمان اداری دانلود فایل دانلود فایل اتوکد ساختمان…

پاورپوینت مدیریت خلاقیت

پاورپوینت مدیریت خلاقیت مدیریت خلاقیت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت خلاقیت، در قالب ppt و در 82 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهاهميت و ضرورت خلاقيتاهميت خلاقيت از جنبه كلي و عمومياهميت خلاقيت از جنبه فردياهميت خلاقيت از…

فیلم آموزش کامل درس هشتم زبان انگلیسی هشتم (My favorite food: غذای مورد علاقه من)

آموزش درس ششم زبان هفتم,آموزش زبان انگلیسی,آموزش زبان انگلیسی اول راهنمایی,آموزش زبان انگلیسی پایه هفتم,جزوه انگلیسی,جزوه زبان انگلیسی پایه هفتم,درس ششم زبان هفتم,زبان انگلیسی اول راهنمایی,زبان انگلیسی به زبان ساده,زبان انگلیسی پایه هفتم دانلود فیلم آموزش کامل درس هشتم زبان…

تبیین سیاستها و برنامه های وزارت کار و امور اجتماعی در ارتباط با کارآفرینی در قالب پاورپوینت

: تبیین سیاستها و برنامه های وزارت کار و امور اجتماعی در ارتباط با کارآفرینی,اداره کل حمایت وهدایت کارآفرینان اشتغال زنان و فارغ التحصیلان,سیاستهای وزارت کاروامور اجتماعی در زمینه کارآفرینی,هرم ايجاد اشتغال با استفاده از مشاوره و آموزش ك دانلود…

نقشه کاربری اراضی شهرستان فاروج

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان فاروج,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فاروج,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان فاروج,نقشه کاربری,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان فاروج دانلود نقشه کاربری اراضی…

تحقیق بررسی جامع ریخته گری و روش های شکل دادن فلزات

تحقیق بررسی جامع ریخته گری و روش های شکل دادن فلزات ریخته گری رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسی جامع ریخته گری و روش های شکل دادن فلزات،در قالب word و در 188 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تعريف…

پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در رفتار سازمانی

خلاقیت,رفتار,رفتارسازمانی,سازمان,نوآوری پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در رفتار سازمانی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت باموضوع خلاقیت و نوآوری در رفتار سازمانی،در قالب ppt و در 11 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:چرا خلاقیت و نوآوری در سازمان1.تعاریف     1-1   . خلاقیت      1-2 …

پاورپوینت مواد و مصالح و ابزارآلات ساختمانی و کاربرد آن ها

پاورپوینت مواد و مصالح و ابزارآلات ساختمانی و کاربرد آن ها پاورپوینت مواد و مصالح و ابزار آلات ساختمانی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مواد و مصالح و ابزارآلات ساختمانی و کاربرد آن ها،در قالب pptx و…

تحقیق ورزش براي زندگي

بررسی ورزش,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون ورزش,پروژه ورزش,تحقیق تربیت بدنی ورزش,تحقیق در مورد ورزش,تحقیق ورزش,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد ورزش,دانلود تحقیق ورزش,مقاله ورزش تحقیق ورزش براي زندگي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:ورزش براي زندگيدكتر فرزانه تركان-…

تحقیق رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت

تحقیق رویکرد اقتضایی به سازمان,تحقیق رویکرد پست مدرنیسم به سازمان,تحقیق رویکرد پست مدرنیسم به مدیریت,رویکرد اقتضایی به سازمان,رویکرد اقتضایی به مدیریت,رویکرد پست مدرنیسم به سازمان,رویکرد پست مدرنیسم به مدیریت دانلود تحقیق رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *