درباره نویسنده

صبا نیک نفس

دانشجو دکترا علوم ورزشی، طراحی و زمانبندی تمرین -ناتمام-، دانشگاه پوترا مالزی

کارشناسی ارشد علوم ورزشی، قدرت و آمادگی جسمانی - دانشگاه پوترا مالزی

متخصص ارشد طراحی و زمانبندی تمرین (SPS)، تیمهای ملی مالزی

متخصص قدرت و آمادگی جسمانی (SCS)

عضو انجمن ملی قدرت و آمادگی جسمانی آمریکا (2008)

مدرس دانشگاه

مدرس دروس تئوری مربیگری اداره کل ورزش و جوانان

مسئول کمیته نظارت و ارزیابی تیمهای ورزشی هیات انجمن های ورزشی استان کرمان

رئیس کمیته ورزشهای آبی هیات انجمن های ورزشی استان کرمان

مسئول کمیته علمی و پژوهشی هیات شنا استان کرمان

نایب رییس کمیته راگبی هیات انجمن های ورزشی استان کرمان

مربی بدنساز تیم ملی راگبی جمهوری اسلامی ایران، مسابقات بین المللی راگبی 7s دبی، آبان ماه 1391

 

تماس

دفتر طراحی و زمانبندی تمرین

کمیته نظارت و ارزیابی  تیمهای ورزشی

هیات انجمن های ورزشی استان کرمان

همراه:                       7773-383-0936

تلفن:                           2124710-0341

نقشه


Free Web Counter